HØRING: Plan for forebyggende arbeid

To barn som leker med byggeklosser

Formannskapet har i møte 26.04.23 vedtatt å legge forslag til Plan for forebyggende arbeid ut på høring.

Planen synliggjør det forebyggende arbeidet i kommunen og bidrar til å sikre helhetlige, likeverdige, kontinuerlige og samordnede tjenester for barn, unge og deres familier.

Høringsdokument:

Høringsinnspill sendes:

Kongsvinger kommune på e-post: postmottak@kongsvinger.kommune.no

eller per post:

Kongsvinger kommune
Postboks 900
2226 Kongsvinger.

Merk innspillet med «Høring Plan for forebyggende arbeid».

Høringsfrist er 01.06.2023.

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER