Kongsvinger sentrumshotell, kino- og kultursenter

Kommunestyret i Kongsvinger vedtok i møte 15.06.2023, KS-sak 047/23, reguleringsplan Kongsvinger sentrumshotell, kino- og kultursenter, planid 201903, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. Planen er en detaljregulering med konsekvensutredning.

Formålet med planen er å kunne bygge et hotell, kino- og konferansesenter og en Bytrapp mellom byggene og offentlige uterom som Byparken og Teaterparken.

Hotellet vil være i sju etasjer inkludert en inntrukket toppetasje. I første etasje ut mot Storgata vil det være mulighet for forretninger og publikumsrettede funksjoner.
Kino- og kultursenteret vil være omtrent like høyt som Rådhus-Teatret.

Parkering for hotellet er lagt til kjelleren under hotellet med adkomst ut i Storgata i nordre enden av hotellet. Varelevering til hotellet og busstopp er planlagt i egen lomme langs Storgata. Varelevering til kino- og kultursenteret skjer fra Teatergata i østre enden av bygget.

Vedtaket er å regne som enkeltvedtak og kan påklages, jf. plan- og bygningsloven § 12-12 og forvaltningsloven § 28.  

  • Aktuelle dokumenter finnes på arealplaner.no under fanen «Planbehandlinger» og ved å velge «Kunngjøring endelig vedtatt plan».

Eventuell klage sendes på e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no eller som brev til Kongsvinger kommune, Areal- og byutvikling, Postboks 900, 2226 Kongsvinger.

Klagefrist settes til 11. august 2023.

Eventuelle spørsmål kan rettes til tlf. 62 87 40 00.

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30