Kongsvinger sentrumshotell, kino- og kultursenter - offentlig ettersyn

Planutvalget i Kongsvinger har i møte 06.12.2022, sak 033/22 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan Kongsvinger sentrumshotell, kino- og kultursenter, Planid 201903 ut til offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven § 12-10.

Det ble vedtatt å legge ut kommunedirektørens forslag til bestemmelser unntatt pkt. 5.2.2. Dette tilsvarer forslagsstillers forslag.

Planområdet er på ca. 26,2 daa. Planen avgrenses av Markensvegen i nord, Storgata i vest og Teatergata i sør. Den innbefatter hovedsakelig gnr/bnr 73/287, 73/365 og 73/388 tilhørende Kongsvinger kommune der Byparken og Teaterparken inngår. Del av Storgata, Markensvegen, Teatergata og Parkvegen er også med i planen.

Formålet med planen er å kunne bygge et hotell, kino- og konferansesenter og en Bytrapp mellom byggene og offentlige uterom som Byparken og Teaterparken. Forslaget som legges ut til offentlig ettersyn krever ingen samtidig utbygging av hotell og kino- og kultursenter. Dette betyr at planen gjør det mulig kun å realisere hotellet.

Hotellet vil være i sju etasjer inkludert en inntrukket toppetasje. I første etasje ut mot Storgata vil det være mulighet for forretninger og publikumsrettede funksjoner.
Kino- og kultursenteret vil være omtrent like høyt som Rådhus-Teatret.

Parkering for hotellet er lagt til kjelleren under hotellet. Adkomst til varelevering og parkering til p-kjeller under hotellet er planlagt ut i Storgata i nordre enden av hotellet. Varelevering til kino- og kultursenteret skjer fra Teatergata i østre enden av bygget. Busstopp til hotellet er planlagt der det i dag er kantparkering i Parkvegen vis a vis hotellet.

Aktuelle dokumenter finnes på arealplaner.no. Planene kan også ses på Biblioteket og Servicekontoret på Rådhuset.

Eventuelle innspill sendes fortrinnsvis via arealplaner.no, alternativt på e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no eller som brev til Kongsvinger kommune, Areal- og byutvikling, Postboks 900, 2226 Kongsvinger. Frist for å komme med innspill til planene settes til 10. februar 2023.

Eventuelle spørsmål kan rettes til tlf. 62 87 40 00.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen
Personvernerklæring
Tilgjengelighetserklæringer(bokmål)

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER