Langeland skole - detaljregulering

Planutvalget i Kongsvinger har i møte 06.12.2022, sak 034/22 vedtatt å legge forslag til detaljregulering Langeland skole, Planid 202101 ut til offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven § 12-10.

Planområdet er på ca. 25,8 daa. Planen omfatter Langeland skole pluss deler av Øvre Langelands veg, deler av A.K. Blix veg, og deler av sykehusskogen. Hovedsakelig berøres gnr/bnr 51/103 og 51/404.

Hensikten med planen er å regulere eksisterende skoleareal. Legge til rette for bedre trafikkavvikling og avklare rammer for mulig fremtidig utvikling.

  • Aktuelle dokumenter finnes på arealplaner.no.
  • Planen kan også ses på Biblioteket og Servicekontoret på Rådhuset.

Eventuelle innspill sendes fortrinnsvis via arealplaner.no, alternativt på e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no eller som brev til Kongsvinger kommune, Areal- og byutvikling, Postboks 900, 2226 Kongsvinger.

Frist for å komme med innspill til planene settes til 10. februar 2023.

Eventuelle spørsmål kan rettes til tlf. 62 87 40 00.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen
Personvernerklæring
Tilgjengelighetserklæringer(bokmål)

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER