Solbakken - utbyggingsavtale

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17-4 er det på delegert myndighet, vedtatt å legge forslag til utbyggingsavtale for reguleringsplan Solbakken, ut til offentlig ettersyn.

Dokumenter til kunngjøringen:

All informasjon om Solbakken finner du her på arealplaner.no.

Uttalelser sendes skriftlig via e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no eller som brev til Kongsvinger kommune, Næring og miljø, Postboks 900, 2226 Kongsvinger.

Frist for å komme med innspill til utbyggingsavtalen settes til fredag 6. mai 2022.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Mette Andersen
Webredaktør: Toni Sjøenden

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstider:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30