Stømner, Gang- og sykkelveg - vedtatt reguleringsendring

Planutvalget i Kongsvinger vedtok i møte 26.10.2021, PL-sak 034/21, reguleringsendring etter forenklet prosess for Gang- og sykkelveg Stømner, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14.

Endringen omfatter følgende planer:

  • Ny Rv. 2 Fulu – Svartfossen – Kurudsand, planid 9907
  • Marikollen, planid 0002
  • Trygve Stokkes veg, planid 201107
  • Kurud næringsområde, planid 201403

Endringene består i å regulere inn gang- og sykkelveg, hovedsakelig på annen veggrunn, og nødvendig sideareal i gjeldende planer.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsing må fremsettes skriftlig senest 3 år etter at planen er kunngjort, jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.

Vedtaket er å regne som enkeltvedtak og kan påklages, jf. plan- og bygningsloven

§ 12-12 og forvaltningsloven § 28.

Klagefrist settes til 17. desember 2021.

Plandokumentene finner du her (Arealplaner.no). 

  • ”Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak” ligger også her og gir informasjon om klageadgang.

Eventuell klage sendes på e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no eller som brev til Kongsvinger kommune, Areal- og byutvikling, Postboks 900, 2226 Kongsvinger.

 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmotta

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Mette Andersen
Webredaktør: Toni Sjøenden

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstider:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30