Framtidig barnehagebehovsplan

barn i barnehagen

Med utgangspunkt i Kongsvinger kommunes prosess «Omstilling 2020» er det arbeidet med framtidig barnehagebehov i Kongsvinger kommune. For å gi en anbefaling om hvordan Kongsvinger kommune i framtid skal organisere sitt barnehagetilbud, har det blitt utarbeidet et kunnskapsgrunnlag basert på følgende 3 perspektiv:

  1. Det pedagogiske perspektivet
  2. Det demografiske og organisatoriske perspektivet
  3. Det økonomiske perspektivet

Behovsplanen ble behandlet i formannskapet den 30. november 2020:

I henhold til formannskapsvedtaket 134/20 legges Framtidig barnehagebehovsplan for Kongsvinger kommune ut til offentlig ettersyn.

Høringsperioden var 30. november 2020 til 31. januar 2021.

På grunn av koronapandemien er dokumentene vedrørende saken kun tilgjengelige digitalt. 

Innspill og merknader til barnehagebehovsplanen

Med hilsen

Kommunalsjef oppvekst og læring
Jon Egil Pettersen
Jon.Egil.Pettersen@edu.kongsvinger.kommune.no

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Mette Andersen
Webredaktør: Toni Sjøenden

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstider:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30