Kongsvinger kommune Profilhåndbok

Her finner du alle maler og annet materiell du trenger, og retningslinjer for bruk av disse. Du kan selv utforme grafisk materiell du trenger, så lenge du forholder deg til disse retningslinjene. Hvis du ønsker bistand med utforming, eller trenger materiell/maler som ikke finnes her, ta kontakt med Kommunikasjonsteamet!

Visjon

Visjonen er tuftet på noen sentrale perspektiver som skal prege utviklingen:

 

SAMMEN

Utviklingen av Kongsvinger skal preges av felleskap og en delingskultur der innbyggere, frivillige, næringsliv og det offentlige sammen skaper fremtidens Kongsvinger. Gjennom lagspill, medproduksjon og inkludering skal alle ressurser tas i bruk til beste for den enkelte og for fellesskapet.

 

GRØNT

Kongsvinger skal tenke på fremtiden når valg skal tas, og kommunen skal ha en offensiv rolle i det grønne skiftet. Kommunens rike naturmangfold skal brukes som en ressurs for å styrke folks helse og livskvalitet.

 

PULSERENDE

Kongsvinger skal preges av vekst og utvikling, handling og innovasjonskraft, vitalitet og mangfold.

 

Kommunens verdigrunnlag LIVET skal prege arbeidet med visjonen:

Livsglede humor, livsglede og en positiv innstilling

Inkludering medvirkning og toleranse

Verdsetting respekt, romslighet og raushet

Engasjement iver og glød for innbyggerne og et bedre samfunn

Troverdighet åpenhet og ærlighet

 

Maler

Brevmal - Word

Rapportmail - Word

Pressemelding - Word

Presentasjon - Powerpoint

GENERELLE RETNINGSLINJER FOR MALER

 

E-post signatur

Kopier og lim inn dette ved opprettelse av signatur i Outlook. Vet du ikke hvordan dette gjøres, se veileder HER.

Ola Nodmann
Tittel
Enhet 
Kongsvinger Kommune

GENERELLE RETNINGSLINJER FOR SIGNATUR

 

Byvåpen

Byvåpen - JPG

Byvåpen med tekst (sort) - JPG

Byvåpen med teskt (hvit) - JPG

GENERELLE RETNINGSLINJER FOR BYVÅPEN

 

Digitalt byvåpen

Digitalt byvåpen (hvit) - JPG

Digitalt byvåpen (sort) - JPG

Digitalt byvåpen med tekst (hvit) - JPG

Digitalt byvåpen med teskt (sort) - JPG

GENERELLE RETNINGSLINJER FOR DIGITALT BYVÅPEN

 

Typografi

Font til bruk på all tekst: Source Sans Pro.

Fonten ligger tilgjengelig i Office 365, men kan også lastes ned HER ved behov.

GENERELLE RETNINGSLINJER FOR TYPOGRAFI

 

Illustrasjoner

 

Bilder 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30