KORONA- OG VAKSINEINFORMASJON (29.11.2021)

Smittetall de siste 14 dagene.

Smittetall oppdateres hverdager

STATUS COVID-19 – 12.11.21 – Nye nasjonale retningslinjer

Kongsvinger kommune opplever stadig økende smittetall av Covid-19-infeksjon. Alle smittede følges opp etter gjeldende nasjonale retningslinjer. Vi ser at de fleste som blir smittet har milde symptomer.

Kongsvinger kommune tar de nasjonale anbefalingene som ble presentert i Regjeringens pressekonferanse til etterretning. Vi har blitt presentert en verktøykasse som kan brukes ved behov. Kongsvinger kommune forlenget i kommunestyret 11.11.21 lokal forskrift om smittekarantene for husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære.

Tiltak for uvaksinert helsepersonell

I Kongsvinger kommune har vi høy vaksinasjonsgrad blant helsepersonell og Kongsvinger kommune er fremdeles opptatt av at vi i alle situasjoner, uavhengig av korona-vaksinasjonsstatus, skal sette bruker og pasient i fokus. Dette da vi står ovenfor en årstid hvor også andre virus som influensa, RS og omgangssyke gjør seg gjeldende. 

Kongsvinger kommune støtter seg til regjerings tiltak for uvaksinert helsepersonell om at uvaksinert helsepersonell skal bruke munnbind i nærkontakt og testes to ganger i uken.

Det er ikke for sent å få vaksine

Vaksinasjonsdekningen i Kongsvinger kommune er høy, men vi kan fremdeles få høyere dekning. Dersom du ikke tidligere har tatt vaksinen er det ikke for sent. Kongsvinger kommune oppfordrer alle til å ta i mot vaksinetilbudet.

Ta kontakt med vaksinetelefon: 40405456  (man-fre 11:00-13:00) og avtal tidspunkt for vaksinering, hvis du ønsker det.

Henvendelse kan også rettes per e-post: vaksine@kongsvinger.kommune.no. Husk at sensitive opplysninger ikke skal sendes per e-post.

Vi erfarer også lokalt at vaksinering har god effekt med tanke på å redusere tilfeller av alvorlig sykdom.

Vaksinedose 3

Vaksinering av personer over 65 år

Kongsvinger kommune kan nå tilby 3.dose koronavaksine til personer som er 65 år eller eldre. Vaksineringen gjennomføres i regi av fastlegene i Kongsvinger.

 • Ta kontakt med ditt legekontor og bestill time for vaksinering. Du vil ikke bli innkalt automatisk.
 • Dersom du ikke har fastlege i Kongsvinger, kan du ta kontakt med et av de større legekontorene eller kommunens vaksinetelefon på 40405456.
 • Både Pfizer- og Modernavaksinen er godkjent som oppfriskningsdose

Målet med en 3.dose/ oppfriskningsdose er å øke beskyttelsen mot å bli alvorlig syk ved smitte, bedre forutsetningene for høy grad av beskyttelse også mot nye virusvarianter, samt å forlenge beskyttelsen.

Kriterier for å få 3.dose koronavaksine:

 • Du må være 65 år eller eldre, eller fylle 65 år i løpet av 2021.
 • Det må ha gått mer enn fem måneder siden du fikk dose 2.

Informasjon fra FHI:

Vi oppfordrer samtidig personer over 65 år til å ta årets influensavaksine, dette kan også gjøres i regi av fastlege.
Det må gå minst en uke mellom influensavaksine og koronavaksine.

Vaksinering av personer med nedsatt immunforsvar

 • Personer med nedsatt immunforsvar får nå tilbud om 3. dose vaksine i Kongsvinger.

Er du i den gruppen som kan få tilbud om 3. dose vaksine ta kontakt med din fastlege allerede i dag!

Har du ikke fastlege i Kongsvinger, men er folkeregistrert/ oppholder deg i kommunen over lenger tid, ta kontakt med Byparken legesenter.

Dokumentasjon som tilsier at man er i risikogruppen må medbringes til vaksinasjon; enten i form av skriftlig dokumentasjon fra spesialisthelsetjenesten eller skriftlig dokumentasjon på at man bruker immundempende medisin fra listen under. Det er kun en mindre andel personer som trenger erklæring fra spesialist, for de fleste holder det å vise til medikamentliste. Listen over medikamenter finnes her:

Vaksinering av personer 18 - 64 år

Kongsvinger kommune vil starte vaksinering av alle innbyggere over 18 år i januar 2022. Dette grunnet anbefalinger om at det skal gå 6 måneder mellom andre og tredje vaksinedose.

Sitat fra krisestaben om en tredje vaksinedose til alle over 18 år:

«Det kommer til å være en viktig, stor og krevende oppgave å sikre en tredje vaksinedose til alle våre innbyggere, men denne gangen har vi god tid til å legge en gjennomføringsplan. Kongsvinger kommune er opptatt av å skjerme barn og unge, både på skole, barnehage og fritidsaktiviteter».

Koronapass:

Vaksinasjonsdekningen i Kongsvinger kommune er høy. Det vil bli vurdert fortløpende om koronapass er noe som kan være aktuelt for Kongsvinger kommune.

Viktig oppfordring til våre innbyggere.

Det er svært viktig at alle er oppmerksom på symptomer og  har lav terskel for å teste seg ved nyoppståtte luftveissymptomer, samt at man holder seg hjemme hvis man er syk.

God hånd- og hostehygiene er blant de viktigste tiltakene vi har mot smittespredning.

I kommuner med økende smitte anbefaler Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet at kommunene gir følgende råd til befolkningen, også til de som er vaksinert:

 • Hold deg hjemme om du er syk med nyoppståtte luftveissymptomer – og test deg
 • Hold avstand til andre der det er mulig i det offentlige rom, gjerne en meter
 • Vurder bruk av munnbind hvis det ikke er mulig å holde minst en meters avstand innendørs i det offentlige rom
 • Vurder bruk av hjemmekontor når det er mulig
 • Reduser antallet nærkontakter

Kongsvinger kommune anbefaler alle over 65 år til å ta en tredje vaksinedose.

Oversikt over gjeldende lokale tiltak i Kongsvinger kommune:

 • Lokal forskrift om smittekarantene for husstandsmedlemmer eller tilsvarende
  Forskriften er gjeldende fra og med fredag 29.10.2021 kl. 16.00 til og med 09.12.202
 • Besøksstopp ved korttidsavdeling/KAD
  • Med bakgrunn i smitte ved korttidsavdelingen/KAD på Roverudhjemmet er avdelingen stengt for besøkende inntil videre.
 • Besøksprotokoll på alle sykehjem og institusjoner med heldøgns omsorg
  • Med bakgrunn i smittesituasjonen i kommunen gjeninnføres praksis med besøksprotokoll ved alle sykehjem og heldøgns omsorgsboliger i kommunen inntil videre. Det vil fortsatt være mulig å besøke beboere, med unntak av avdelinger med smitte hvor det er midlertidig besøksstopp, men besøkende må registrere seg inn og ut.
 • Forlenget anmodning om å begrense besøk ved sykehjem og heldøgns omsorgsboliger
  • Med bakgrunn i det totale smittetrykket i samfunnet anmoder vi pårørende og andre nærstående om å begrense det totale antall besøkende til beboere ved sykehjem og heldøgnsomsorgsboliger for en periode. Tiltaket er forlenget og gjelder til og med onsdag 17. november.

Hva gjør du ved nyoppståtte luftveisinfeksjoner?

Flytskjema for hvordan du forholder deg til nyoppståtte luftveissymptomer

Trenger du test for korona? 

Drop-in-testing: 

 • Mandag, onsdag og fredag morgen på Rasta kl 08.00- 09.00.

 • Lørdag på Rasta kl 10.00- 11.00.

For å spare tid er det fint om alle som testes har med en lapp hvor det står: Navn, personnummer, telefonnummer, grunnlag for test f.eks. feber/hoste og symptomdebut.

Bestill time ved å ringe Korona- og testtelefonen: 40 40 54 10

Åpningstider:

 • Mandag-fredag: kl 11:00-13:00
 • Lørdag og søndag: stengt

NB! I perioder opplever vi stor pågang på Korona- og testtelefonen, så du må beregne litt ventetid.

Hurtigtest

Bestilling av hurtigtest

Gratis utdeling av hurtigtester bestilles på koronatelefonen (tlf: 40 40 54 10) til de med symptomer eller for uvaksinerte nærkontakter.

Positivt svar på hurtigtest

Ved positivt svar på hurtigtest, ring vår smittesporingstelefon på 47 78 26 62.

Åpningstider

 • Mandag - fredag kl 08:00-20:00
 • Lørdag - søndag kl 10:00-14:00

Har dere mulighet til å legge denne ut som link på hjemmesiden i forbindelse med positiv hurtigtest:

Informasjon fra Folkehelseinstituttet finner du her - Hvis du har positiv koronatest 

Infomation in english - If you have a positive coronavirus test result

Vaksinetelefon: 40 40 54 56

 • Mandag - fredag 11:00-13:00
 • Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om vaksinering, kan du sende oss en mail her: vaksine@kongsvinger.kommune.no.

Hvor foregår vaksinering?

Kommunal vaksinering foregår i Otervegen 26, rett ved siden av teststasjonen på Rasta. 

Har du ikke tatt/fått 1. dose koronavaksine?

Det er ikke for seint å få koronavaksine. Ta kontakt med vår vaksinetelefon på 40 40 54 56.

Spørsmål og svar

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmotta

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Mette Andersen
Webredaktør: Toni Sjøenden

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstider:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30