3. VAKSINEDOSE

Vaksinedose 3

Vaksinering av personer over 65 år

Kongsvinger kommune kan nå tilby 3.dose koronavaksine til personer som er 65 år eller eldre. Vaksineringen gjennomføres i regi av fastlegene i Kongsvinger.

 • Ta kontakt med ditt legekontor og bestill time for vaksinering. Du vil ikke bli innkalt automatisk.
 • Dersom du ikke har fastlege i Kongsvinger, kan du ta kontakt med et av de større legekontorene eller kommunens vaksinetelefon på 40405456.
 • Både Pfizer- og Modernavaksinen er godkjent som oppfriskningsdose

Målet med en 3.dose/ oppfriskningsdose er å øke beskyttelsen mot å bli alvorlig syk ved smitte, bedre forutsetningene for høy grad av beskyttelse også mot nye virusvarianter, samt å forlenge beskyttelsen.

Kriterier for å få 3.dose koronavaksine:

 • Du må være 65 år eller eldre, eller fylle 65 år i løpet av 2021.
 • Det må ha gått mer enn fem måneder siden du fikk dose 2.

Informasjon fra FHI:

Vi oppfordrer samtidig personer over 65 år til å ta årets influensavaksine, dette kan også gjøres i regi av fastlege.
Det må gå minst en uke mellom influensavaksine og koronavaksine.

Vaksinering av personer 18 - 64 år

Kongsvinger kommune vil starte vaksinering av alle innbyggere over 18 år i januar 2022. Dette grunnet anbefalinger om at det skal gå 6 måneder mellom andre og tredje vaksinedose.

Sitat fra krisestaben om en tredje vaksinedose til alle over 18 år:

«Det kommer til å være en viktig, stor og krevende oppgave å sikre en tredje vaksinedose til alle våre innbyggere, men denne gangen har vi god tid til å legge en gjennomføringsplan. Kongsvinger kommune er opptatt av å skjerme barn og unge, både på skole, barnehage og fritidsaktiviteter».

Vaksinering av personer med nedsatt immunforsvar

 • Personer med nedsatt immunforsvar får nå tilbud om 3. dose vaksine i Kongsvinger.

Er du i den gruppen som kan få tilbud om 3. dose vaksine ta kontakt med din fastlege allerede i dag!

Har du ikke fastlege i Kongsvinger, men er folkeregistrert/ oppholder deg i kommunen over lenger tid, ta kontakt med Byparken legesenter.

Dokumentasjon som tilsier at man er i risikogruppen må medbringes til vaksinasjon; enten i form av skriftlig dokumentasjon fra spesialisthelsetjenesten eller skriftlig dokumentasjon på at man bruker immundempende medisin fra listen under. Det er kun en mindre andel personer som trenger erklæring fra spesialist, for de fleste holder det å vise til medikamentliste. Listen over medikamenter finnes her

Oversikt over hvem som anbefales vaksinasjon

Gruppe 1

 • Organtransplanterte
 • Benmargstransplanterte de siste 2 årene
 • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
 • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 må kunne vise dokumentasjon på dette, i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat eller annen tilsvarende skriftlig dokumentasjon.

Gruppe 2

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.
  • Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene  kan kontakte fastlegen sin i kommunen direkte. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.
  • Disse må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.
 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.
  • Disse må ha eget vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmotta

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Mette Andersen
Webredaktør: Toni Sjøenden

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstider:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30