Forskrift om smittekarantene for å hindre spredning av SARS-CoV 2 i Kongsvinger kommune.

Vedtak om forskrift vedtatt av kommuneoverlegen og stadfestet av kommunestyret i Kongsvinger kommune med forlengelse. Vedtaket er fattet som hastesak uten forhåndsvarsling og høring med hjemmel i forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b.

§ 1 Formål

Forskriftens formål er å innføre smittekarantene for å unngå en økning i smittetallene.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder innbyggere i Kongsvinger kommune.

§ 3. Lovhjemmel

Lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 femte ledd andre setning, jfr. første ledd.

§ 4 Karanteneplikt

Husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av SARS-CoV 2 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomer på smitte, eller fra prøvetidspunktet dersom personen ikke utviklet symptomer, skal i smittekarantene.
Karanteneplikten gjelder i 7 døgn etter siste nærkontakt. Smittekarantene gjelder ikke for personer som ved nærkontakten:
a) var fullvaksinert mot SARS-CoV-2
b) hadde gjennomgått covid-19 siste 12 måneder med varighet fra avisolering til 12 måneder etter prøvedato, eller
c) hadde fått første vaksinedose mot SARS-CoV-2 med varighet fra 3 til 15 uker etter vaksinasjonen, dersom vedkommende testes med PCR-test mellom døgn 3 og 7 etter nærkontakten var avbrutt.

§ 5 Ikrafttredelse og varighet

Denne forskrift trådte i kraft 29. oktober 2021 kl. 16.00 og gjelder til og med 9. desember 2021 eller til den er vedtatt opphevet.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Mette Andersen
Webredaktør: Toni Sjøenden

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstider:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30