VAKSINASJON

Vaksinasjon


Vaksinering av barn og unge

FHI åpner opp for vaksinering av barn og unge

Barn og unge får svært sjelden alvorlig koronasykdom, men enkelte kan ha behov for sykehusinnleggelse. Vaksinasjon kan redusere denne risikoen. Immunitet gjennom infeksjon, med eller uten én dose vaksine, kan også gi bred og varig beskyttelse hos barn og unge. Les mer om vaksinasjon av barn og unge her:https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#vaksinasjon-av-barn-og-unge

Merk: FHI skiller tydelig på kan og bør i sin anbefaling om vaksinering av barn og unge.

Det er kun vaksinetype Pfizer som per i dag blir gitt til barn og unge.


Hvem kan vaksinere seg?

Ungdom født 2003, 2004 og 2005:

 • Det tilbys nå fortløpende vaksinering av disse aldersgruppene ved vaksinestasjonen på Rasta. Drop-in til faste dager eller timebestilling.
 • Alle  bør ta 2 doser med korona-vaksine. Det bør gå 8-12 uker mellom dose 1 og 2.
 • Ved tidligere gjennomgått covid-19 anbefales foreløpig kun 1 dose. De som har fylt 18 år kan ta en oppfriskningsdose 20 uker etter dose 2 hvis de ønsker.
 • De som har fylt 16 år er helserettslig myndige og kan samtykke til vaksinasjon selv, foreldresamtykke trengs derfor ikke.

Barn og ungdom født 2006, 2007, 2008 og 2009, samt barn som fyller 12 år i 2022:

 • Det tilbys fortløpende vaksinering av alle som har fylt 12 år på vaksinestasjonen på Rasta. Drop-in til faste dager eller timebestilling.
 • Barn og ungdom født 2006-2009 kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker. Dette gjelder også barn født 2010 som fortløpende fyller 12 år.
 • Dose 2 er særlig aktuelt for de som har kroniske sykdommer, har nær kontakt med utsatte personer, eller skal oppholde seg i eller reise til land som krever 2 doser i koronasertifikatet.
 • Det er en fordel med et langt intervall på mer enn 12 uker mellom dose 1 og 2.
 • Barn 12-15 år med alvorlig grunnsykdom bør vaksineres med 2 doser koronavaksine med 8-12 ukers mellomrom.

Samtykkeskjema: signeres av begge foresatte dersom felles foreldreansvar, og medbringes til vaksinering:

Barn født 2010-2016:

 • (Gjelder for Kongsvinger, Eidskog, Grue, Nord-Odal, Sør-Odal og Åsnes)
 • Kommunen vil motta egne barnevaksiner for denne aldersgruppen. Vaksinering vil tidligst begynne i uke 5. 
 • FHI vurderer: Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de ønsker det.
 • Dette er mest aktuelt for:
  • Barn med kroniske sykdommer, familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse og barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester.

Les mer om vaksinering for barn født 2010-2016 her.

Alle over 18 år:

 • Får vaksine hvis det har gått mer enn 20 uker siden dose 2. (Vaksinedatoer finner du på koronapasset ditt/helsenorge.no).
 • Alle som ønsker 1. eller 2. vaksinedose

Hvor kan jeg vaksinere meg?

I Kongsvinger kommune har du to muligheter for vaksinering:

 1. Vaksinering hos fastlege i kommunen: Ta kontakt med din fastlege i kommunen for å avtale tidspunkt for vaksinering, gjerne via pasientsky eller annen elektronisk melding.
 1. Vaksinering via kommunens egen vaksinering (drop-in eller timebestilling): Vaksineringen gjennomføres i Otervegen 26 på Rasta.

Drop-in vaksinering:

TIDER FOR DROP-IN MED PFIZER OG MODERNA

 • Torsdag 20. januar kl. 16.00-19.00

HUSK BRUK AV MUNNBIND NÅR DU VAKSINERER DEG!

Bestill time:

Du kan bestille time for vaksinering på vaksinetelefon: 40 40 54 56 

 • Åpningstider: Mandag - fredag 11:00-13:00
 • Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om vaksinering, kan du sende oss en mail her: vaksine@kongsvinger.kommune.no.

Vaksinetilbud til barn i aldersgruppen 5-11 år med alvorlig grunnsykdom (Gjelder for Kongsvinger, Eidskog, Grue, Nord-Odal, Sør-Odal og Åsnes)


Målsettinger for vaksinasjon fremover (fra FHI):

Vaksinasjonstilbudet per nå:

Grunnvaksinering:

Alle 16 år og eldre som ikke har startet grunnvaksinering bør ta 2 doser med mRNA-vaksine så snart som mulig.

Alle med alvorlig svekket immunforsvar bør ta 3 doser mRNA-vaksine som en del av sin grunnvaksinering

Alle 12 til 15 åringer kan ta 1 dose mRNA-vaksine hvis de ønsker

Oppfriskningsvaksinering:

Alle 45 år og eldre bør ta en oppfriskningsdose så snart det er gått 20 uker siden siste dose i grunnvaksineringen

Alle 18- 44 år med underliggende risikotilstander (opprinnelig prioriteringsgruppe 4 eller 7) bør ta en oppfriskningsdose så snart det er gått 20 uker siden siste dose i grunnvaksineringen

Alle med alvorlig svekket immunforsvar bør ta oppfriskningsdose (dose 4) 3 måneder etter siste dose i grunnvaksineringen

Alle andre 18 - 44 år kan ta en oppfriskningsdose minimum 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen hvis de ønsker

Oppfriskningsvaksinering er ikke godkjent for de under 18 år

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Mette Andersen
Webredaktør: Toni Sjøenden

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstider:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30