VAKSINERING AV 12-15 ÅRINGER

DROP-IN VAKSINERING FOR 12-15 ÅRINGER

Fra uke 38 fikk 12 - 15 åringer tilbud om vaksine. Vaksinasjon for de som ønsket det, ble gjennomført for 12-15 åringer 

Har du ikke fått vaksine og ønsker dette ta kontakt per telefon 40 40 54 56 eller på mail: vaksine@kongsvinger.kommune.no.

Det må framvises samtykke fra begge foresatte og eleven må ha fylt 12 år innen for at vaksinasjonen kan gjennomføres.

 

«Vaksinering av barn og ungdom under 16 år

Om covid-19

Covid-19 gir i hovedsak luftveisinfeksjon, men kan også gi symptomer fra andre organer.

Eldre og voksne med kroniske sykdommer har størst risiko for å få alvorlig covid-19 sykdom.

Barn som blir syke har oftest et lett forløp med milde og kortvarige luftveissymptomer.

Ungdom får oftere mer generell sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter.

Risiko for alvorlig sykdom hos barn og ungdom er lav.

Vaksinasjon vil likevel bidra til å beskytte de få som kan bli alvorlig syke hvis de smittes, i tillegg til å minske smitten i samfunnet.

Om vaksinene

mRNA-vaksinene Comirnaty (BioNTech og Pfizer) og Spikevax (Moderna) er godkjent til bruk fra 12 år.

Vaksinene inneholder ikke levende virus og kan ikke gi koronainfeksjon.

For ungdom 12-15 år (årskullene 2006 – 2009) anbefales én dose. Eldre ungdom anbefales to doser med 8-12 ukers intervall.

To doser anbefales også til barn med alvorlig grunnsykdom og eventuelt til enkelte barn med annen tilleggsrisiko etter vurdering av lege.

For de som tidligere har gjennomgått covid-19 i alderen 12-15 år anbefales foreløpig ikke vaksinering, mens ungdom 16-17 år får tilbud om én vaksinedose.

Beskyttelsen mot alvorlig sykdom er god allerede tre uker etter første dose.

De aller fleste bivirkningene oppstår 1-2 dager etter vaksinasjon, er milde/moderate og går over etter noen dager.

For noen vil symptomene kunne være mer kraftige. Disse vaksinene ser ut til å gi mer av de vanlige bivirkningene enn det man er vant til for andre vaksiner.

Vanlige bivirkninger er smerter og hevelse på injeksjonsstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber.

Allergiske reaksjoner forekommer hos enkelte. Det er god kunnskap om vanlige bivirkninger etter vaksinasjon, men sjeldne bivirkninger kan ikke utelukkes.

Betennelse i hjertemuskelen (myokarditt) kan i sjeldne tilfeller oppstå etter vaksinasjon med mRNA-vaksine.

Tilstanden oppstår oftest innen en uke etter andre dose, og er forbigående slik at de fleste blir friske innen én måned.

Tilstanden gir brystsmerter, tungpust, hjertebank og feber. Ved slike symptomer må lege oppsøkes og ungdommen undersøkes.

Norske hjerteleger har vurdert at covid-19 sykdom kan gi mer alvorlig hjertepåvirkning hos enkelte, enn det som kan oppstå etter vaksinen, og at denne bivirkningen ikke bør hindre ungdom i å få tilbud om vaksine. Les mer om vaksinene på fhi.no

Før vaksinasjon

Om barnet eller ungdommen ikke har fylt 16 år, må foresatte samtykke til vaksinering.

Ved felles foreldreansvar må begge samtykke. Også barn under 16 år har rett til å få informasjon og skal høres ut fra dets alder og modenhet.»

Informasjonsplakat fra FHI:

https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-for-ungdom-12-15-ar/

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmotta

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Mette Andersen
Webredaktør: Toni Sjøenden

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstider:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30