Kommunale priser 2022

Kjenner du noen som har gjort seg fortjent til en kommunal pris? I Kongsvinger har vi flere priser for å belønne/sette pris på personer, lag, foreninger og institusjoner som har gjort seg fortjent til det. Du har nå muligheten til å komme med forslag på kandidater til følgende priser:

kommunale priser

Kulturprisen

Her kan du komme med forslag på personer/lag/institusjoner som har gjort en verdifull innsats på kultursektoren innen kommunen.  Unntaksvis kan prisen tildeles personer/lag som ikke hører hjemme i Kongsvinger kommune, men som likevel har virket positivt og stimulerende på kulturlivet i kommunen. 

Barna og ungdommens kulturpris

Her kan du komme med forslag på personer/lag/institusjoner som har gjort en verdifull innsats innen barne- og ungdomskulturen i kommunen.  Kulturbegrepet må her tolkes i videste forstand.  Unntaksvis kan prisen tildeles personer/lag som ikke hører hjemme i Kongsvinger kommune, men som likevel har virket positivt og stimulerende på barne- og ungdomskulturen i kommunen. 

Frivillighetsprisen

Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som med sine ideer og pågangsmot har bedret trivsel og livskvalitet for andre, samt bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn.

Innsendelsesfrist

Fristen for innsendelse av forslag er  10. november 2022.


Æresborger

I tillegg til de kommunale prisene har Kongsvinger kommune mulighet til å tildele personer tittelen Æresborger. Tildelingen avgjøres av kommunestyret etter innstilling fra formannskapet.

Her finner du statuttene for Æresborger i Kongsvinger (PDF, 208KB)

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30