Vinnere av frivillighetsprisen

2001: Reidun Staal ( Forslagstiller Liv Helgeneseth)

2002: Marit Høiby ( Forslagstiller  Hans J. Nielsen)

2003: Ingen

2004: Vidar Hoel ( Forslagstillere Brit og Håvard Aasvangen)

2005: Randi Tråstadkjølen ( Forslagstiller Emmy Østgård)

2006: Ingen

2007: Ingrid Egeberg ( Forslagstiller Irene Aasvangen)

2008: Ingen

2009: De frivillige ved dagsenteret på Roverud ( Forslagstiller Gunilla O. Seyfart)

2010: Granli IL ( Forslagstiller Pernille W. Egeberg)

2011: Gunn Overåsberget ( Forslagstiller Tor Inge With)

2012: Grethe Kjeldsrud ( Forslagstiller Kjell Arne Hansen)

2013: Bjørn Dybing  ( Forslagstiller Lise-Mette Bekkengen)

2014: KIL friidrett v/ Kari Isnes ( Forslagstiller Torill Sætra)

2015: Lunderseter ski- og sykkelgruppe

2016: Ragnhild Gusterudmoen

2017: Speidern i Kongsvinger v/Linda og Geir Christensen

2018: Nasjonalforeningen for folkehelsen ved Kongsvinger demensforening

2019: Karin Berg

2020: Irene og Arne Svendsrud

2021: Claus Mæland - Golf grønn glede

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30