Kongsvinger kommunale foreldreutvalg (KKFU)

Hva er KKFU(Kongsvinger kommunale foreldreutvalg)?

I mange kommuner finnes det kommunale foreldreutvalg (KFU) som representerer alle FAU-ene i en kommune. KKFU er opprettet på frivillig basis, av foreldre i Kongsvinger og er ikke lovpålagt. KKFU representerer alle FAU i barne- og ungdomskoler i Kongsvinger kommune.  De kommunale foreldreutvalgene driver opplæring og erfaringsutveksling med FAU-ene i sin kommune, og mange har en god dialog med skoleeier.

KFU har vokst fram etter lokale initiativ, bl.a. ut fra behovet for å :

  • fremme og ivareta foreldresynspunkter overfor skoleadministrasjonen og de politiske beslutningsorgan i kommunen
  • være høringsorgan i alle saker som handler om barns oppvekst- og læringsmiljø
  • bidra til erfaringsutveksling og foreldresamarbeid mellom grunnskolene i kommunen
  • arbeide for at tillitsvalgte foreldre ved skolene i kommunen får opplæring, slik at de kan ivareta sine oppgaver på den enkelte skole på en best mulig måte.

Kontaktpersoner for KKFU

Leder Linda Kristin Unumb    
Epost; Linda.Kristin.Unumb@kongsvinger.kommune.no

Nestleder Christina Lyle 
Epost; salsakongsvinger@gmail.com 

 

Logo til kkfu

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmotta

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Mette Andersen
Webredaktør: Toni Sjøenden

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstider:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30