Jodtabletter

Råd til befolkningen

  • Uavhengig av situasjonen i Ukraina anbefaler Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet alle under 40 år å ha jodtabletter lagret hjemme. 

 
Ved et alvorlig atomuhell kan det bli nødvendig med jodtabletter i Norge, spesielt for barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Ved svært alvorlige ulykker kan også voksne under 40 år få råd om å ta jodtabletter.

Lager i Kongsvinger kommune

Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler at alle kommuner har jodtabletter tilgjengelige for alle barn, unge under 18 år, gravide og ammende i sin kommune. Kongsvinger kommune har jodtabletter tilgjengelig og en plan for utdeling av dette hvis det blir nødvendig.

Les mer om jodtabletter fra Statsforvalteren: https://www.statsforvalteren.no/nb/innlandet/samfunnssikkerhet-og-beredskap/samfunnssikkerhet-og-beredskap---nyheter/2022/03/greit-a-vite-om-jodtabletter/

Mer infomasjon om jodtabletter

På hjemmesiden til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet finner du all informasjon om jodtabletter. Her kan du finne informasjon om:

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER