Motorferdsel

Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. I hovedsak er bruk av motorkjøretøy til offentlig anerkjente nytteformål (som for eksempel til redningstjeneste, utmarksnæring og faste bosteder) direkte hjemlet i loven, mens ferdsel til andre formål krever at du får tillatelse fra kommunen. Merk at det uansett ikke kan gis tillatelse til turkjøring.

bilde av en båtmotor

Kart over motorferdsel i innsjø

Her finner du kart vedrørende motorferdsel i innsjø. (PDF, 946KB)

Motorstørrelse i våre innsjøer

  • Ferdsel med motorfartøy med ubegrenset motorstørrelse er tillatt på Sigernessjøen, Møkeren, Varalden, Utgardsjøen, Skasen og Glomma.
  • Ferdsel med motorfartøyer med motor mindre enn 10 hk er tillatt på Digeren, Vingersjøen, Øiersjøene, Bureien, Nuguren, S. Hersjøen og Holmenåa – Brødbøldammen.

Landing og start med luftfartøy

Landing og start med luftfartøy er tillatt på Sigernessjøen, Møkeren og Skasen.

Er det tillatt med Vannscooter?

Fartsgrense i innsjøer og vassdrag der det foregår bading

Fartøyer, uansett størrelse eller framdriftsmiddel som passerer innenfor en avstand av 50 meter fra der det foregår bading skal ikke gå med større fart enn 5 knop, og vise særlig aktsomhet.

Kan jeg ferdes innenfor merkebøyer?

Ankring av eller ferdsel med maskindrevne fartøyer eller seilfartøyer (herunder seilbrett) innenfor merkebøyer utlagt ved  offentlige badeplasser er forbudt.

 

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER
Mandag - tirsdag kl. 08:00 - 15:30
Onsdag kl 09:00 - 15:30
Torsdag - fredag kl 08:00 - 15:30