Salg, servering og skjenking

Hvis du skal drive et serveringssted, må du ha serveringsbevilling. Skal du servere alkohol til maten må du ha skjenkebevilling. Driver du butikk og selger alkohol, må du ha salgsbevilling. Planlegger du et arrangement hvor det også skal skjenkes alkohol kan du søke om skjenkebevilling for en enkeltanledning. Skal du selge tobakk må du være registrert i tobakksalgssregisteret.

salg, servering og skjenking

Søknadsskjemaer

Jeg ønsker å selge mat og drive et serveringssted (Serveringsbevilling)

Ønsker du å starte eller drive et serveringssted så må du skaffe deg en serveringsbevilling. Dette gjør du ved å søke om serveringsbevilling. I Søknaden må du ha med noe dokumentasjon:

 1. Firmaattest 
 2. Skatteattest for firmaet (dokumentasjon på om din virksomhet skylder skatt/merverdiavgift eller ikke).
 3. Skatteattest for ansvarlig av serveringsbevillingen og andre som er involvert i driften på en slik måte at de kan tjene penger på det
 4. Plantegning over lokalet
 5. Bekreftelse på at du disponerer lokalene (leieavtale for eksempel)
 6. Diplom for bestått etablererprøve

Vi tar kontakt med deg om vi trenger mer informasjon enn dette.

Jeg ønsker å servere alkohol (Skjenkebevilling)

Ønsker du å servere alkohol i forbindelse med din virksomhet må du ha en skjenkebevilling. Du må levere en søknad for å få skjenkebevilling, og før du søker må du innhente følgende informasjon:

 1. Firmaattest
 2. Skatteattest for firmaet (dokumentasjon på om din virksomhet eller du personlig skylder skatt/merverdiavgift eller ikke).
 3. Skatteattest for ansvarlig av skjenkebevillingen og andre som er involvert i driften på en slik måte at de kan tjene penger på det
 4. Plantegning over lokalet
 5. Bekreftelse på at du disponerer lokalene (leieavtale for eksempel)
 6. Diplom for bestått kunnskapsprøve

Vi tar kontakt med deg om vi trenger mer informasjon enn dette.

Jeg ønsker å servere alkohol for enkeltanledning (Skjenkebevilling for en enkeltanledning)

Skal du arrangere en tilstelning hvor det serveres alkohol, må du skaffe deg en forenklet skjenkebevilling. Her trenger du ikke å innhente informasjon i forkant, men ta stilling om det er et:

For en enkeltanledning tar vi kontakt med deg om vi trenger mer informasjon enn det du oppgir i søknaden.

Jeg ønsker å selge alkohol i butikk (Salgsbevilling)

Driver du eller ønsker du å selge alkohol i din butikk, må du ha salgsbevilling. Her må du innhente følgende informasjon før du søker:

 1. Firmaattest
 2. Skatteattest for firmaet (dokumentasjon på om din virksomhet eller du personlig skylder skatt/merverdiavgift eller ikke).
 3. Skatteattest for ansvarlig av salgsbevillingen og andre som er involvert i driften på en slik måte at de kan tjene penger på det
 4. Bekreftelse på at du disponerer lokalene (leieavtale for eksempel)
 5. Diplom for bestått kunnskapsprøve

Vi tar kontakt med deg om vi trenger mer informasjon enn dette.

Jeg ønsker å selge tobakk (Tobakksalgsregisteret)

Ønsker du å selge tobakk må du registere deg i tobakksalgsregisteret.

Må jeg ta kunnskapsprøven?

 • Den som skal stå som ansvarlig for serveringsbevillingen må ha bestått etablererprøven etter serveringsloven. 
 • Hvis serveringsstedet har alkoholservering, må to ansvarlige bestå kunnskapsprøven i alkoholloven for skjenkebevilling.
 • En matbutikk med alkoholutsalg må ha to ansvarlige som har bestått kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling.
 • Hvis du søker om skjenkebevilling for en enkeltanledning kreves det ikke kunnskapsprøve i forkant.

Hvor får jeg tatt kunnskapsprøven?

Kunnskapsprøven kan du avlegge på tirsdager i Servicetorget på Kongsvinger rådhus, send oss en e-post for å bestille tid.

Hvor mye koster det?

Her finner du Kongsvinger kommune sitt betalingsregulativ.

 • Serveringsbevilling er gratis. 
 • Fast bevilling koster minimum 1.850,- pr år for salgsbevilling og minimum 5.800,- pr år for skjenkebevilling.
 • Skjenkebevilling for en enkeltanledning koster fra kr 420,- avhengig av størrelsen på arrangementet.
 • Tilsynsgebyr for tobakksbevilling koster kr 5.120,- pr år.
 • Kunnskapsprøve koster kr 400,- pr gang.
 • Kunnskapsprøven betaler du da du avlegger prøven.
 • Vi fakturerer gebyr for skjenkebevilling for en enkeltanledning i etterkant.
 • Vi fakturerer gebyr for faste bevillinger og tobakksgebyr én gang i året, anslagsvis 2. kvartal.

Hvem vurderer søknaden din?

Når du søker kommunen om bevilling har vi samarbeidspartnere som vi rådfører oss med for å ta gode beslutninger, som for eksempel brannvesenet, politiet, Mattilsynet, sosialtjenesten og kommunalteknisk avdeling.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen
Personvernerklæring
Tilgjengelighetserklæringer(bokmål)

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER