Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Allmenn kultur

Allmenn kultur er aktiviteter, prosjekter, virksomhet  som iverksettes av befolkningen herunder lag, foreninger, museer, andre nettverk eller fra private personer.

Snarveier:  Søknad om spillemidler 

Kommunen utfører følgende oppgaver innenfor området:

Kulturminnevern: Råd og utforming av prosjekter, planer, midler for støtte fra stat og fylke.

Kulturutvikling: Gir råd og veiledning for kultur som er basert innen utvikling etter fylkeskommunens definisjon av denne næringen. Prosjekter som inkluderer frivillig basert arbeid.

Saksbehandling: Kulturfaglig rådgivning. Saksbehandling på vegnavn mot enkelte oppsittere, samt historie- og grunneierlag.
Saksbehandling av spillemidler hvor vi er et organ for kontroll og informasjon. Enheten for kultur og fritid søker ikke midler eller henter inn dokumentasjon til søknader. Det er for tiden ingen støtte til kultur virksomhet i kommunen, men det finnes mange andre ordninger for støtte som kommunen formidler informasjon om.

Sist oppdatert: 26.11.2015 14:35
Foto: 
Topp