Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Hjelp til å bo?

Boligsosialt arbeid

”Alle skal bo godt og trygt. Dette er viktig for at vi skal kunne ta utdanning, danne familie, være i arbeid og ta vare på helsen vår. Boligen er også en ramme for et sosialt liv og gir tilhørighet til et nærmiljø- og lokalsamfunn.!” 

 - Jan Tore Sanner kommunal- og moderniseringsminister.

 

Hva er boligsosialt arbeid?

Boligsosialt arbeid handler om å skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet og styrke den enkeltes muligheter til å mestre boforholdet.

Det dreier seg om å gi råd og veiledning, skaffe egnede boliger, tildele økonomisk støtte og å gi oppfølging og tjenester i hjemmet.

Hvem er vanskeligstilte på boligmarkedet?

Vanskeligstilte på boligmarkedet er personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egen hånd. Disse befinner seg i en eller flere av følgende situasjoner:

  • Er uten bolig
  • Står i fare for å miste boligen
  • Bor i uegnet bolig eller bomiljø.

Hvem kan få hjelp? 

Husbanken har flere ulike låne- og tilskuddsordninger. Kommunen administrerer flere av disse ordningene til boligformål. For å skaffe deg mer informasjon om ordningene kan du benytte lenkene på venstre side eller gå inn på Husbankens egne sider.

I Kongsvinger kommunen er det NAV som behandler alle saker vedrørende lån og tilskuddsordninger fra Husbanken

Kontaktpersoner i NAV Kongsvinger

Sist oppdatert: 05.11.2015 14:35
Tekst: 
Foto: 
Topp