Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Boligsosial policy for Kongsvinger kommune

Hva er policyen til Kongsvinger kommune? Vedtatt i Kommunestyret 27. mars 2014

 

Kongsvinger kommunes boligsosiale policy

 • Bolig er et privat ansvar, uansett alder eller livssituasjon, men kommunen har et medvirkningsansvar for vanskeligstilte
 • Kommunal bolig skal i utgangspunktet være en midlertidig bolig
 • De boligøkonomiske virkemidlene skal rettes mot vanskeligstilte for å bidra til at flest mulig kan skaffe seg og beholde egen bolig
 • Boligpolitikken skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller og og utvikle attraktive og gode boligområder

 

Hovedmål:

De som av sosiale, helsemessige eller økonomiske årsaker ikke selv kan skaffe seg eller beholde egen bolig, skal tilbys egnet bistand til dette

Strategier:

 1. Så mange som mulig skal hjelpes til å beholde egen bolig eller å etablere seg i egen bolig
 2.  

 3. De som ikke er i stand til - og etter omfattende vurdering ikke synes i stand til - å etablere seg i egen bolig skal ha tilbud om kommunal bolig og tjenester i tilknytning til denne, tilpasset deres individuelle behov.
 4.  

 5. Ved tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte skal alle motta nødvendig starthjelp. De med mer omfattende behov skal ha en plan om hvilken bistand de skal motta fra navngitt tjenesteområde i kommunen for å mestre bosituasjonen og eventuelt hvordan de skal komme seg videre på boligmarkedet. Alle leiekontrakter skal være tidsbegrenset
 6.  

 7. Den helhetlige boligpolitikken for anskaffelse og salg av kommunalt disponible boliger skal være aktiv i forhold til differensierte behov og tilhørende tjenester
 8.  

 9. Den boligsosiale kompetansen i kommunen skal styrkes. Det legges særlig vekt på breddekompetanse for økt samhandling mellom enhetene for å målrettet bistand til de vanskeligstilte
 10.  

Sist oppdatert: 27.03.2015 13:36
Tekst: 
Foto: 
Topp