Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Betalingsmoderasjon ved lav inntekt og 20 timer gratis kjernetid

I henhold til forskrift om foreldrebetaling i barnehage er det innført inntektsbasert foreldrebetaling hvor barnehagesatsen skal være maksimalt 6 % av brutto person- og kapital inntekt. Husholdninger med samlet person- og kapitalinntekt under kroner 533 500,- kan søke om redusert foreldrebetaling ved å benytte kommunens søknadskjema og legge ved siste skattemelding fra foresatte i husholdningen.

Det er også innført  20 timer gratis kjernetid for tre-, fire- og femåringer, og barn med utsatt skolestart. Samlet person og kapitalinntekt for husholdninger er  hevet til kroner 533 500,- fra den 01.08.18.

Inntektsgradert foreldrebetaling og 20 timer gratis kjernetid trer i kraft måneden etter at søknaden med alle vedlegg er mottatt, og har ikke tilbakevirkende kraft. Dersom inntektsdokumentasjon ikke er vedlagt søknaden, vil den ikke bli behandlet.

NB! Husk at det må søkes om redusert betaling og 20 timer gratis kjernetid hvert år. Søknaden må være Kongsvinger kommune i hende innen 30. juni for å få redusert barnehageavgift fra starten av nytt barnehageår.

Snarvei: Søknadsskjema for moderasjon og 20 timer gratis kjernetid, Betalingssatser ved moderasjon i barnehageavgiften

Kriterier for betalingsmoderasjon og 20 timer gratis kjernetid

Maksimumssats for barnehageavgiften er fra 01.01.18 kr 2 910,-, og husholdninger med samlet bruttoperson- og kapital inntekt under kr 533 500,- kan søke om redusert foreldrebetaling.

Fra 1. august 2016 har alle tre-, fire- og femåringer, og barn med utsatt skolestart, rett til å få 20 timer fritak for foreldrebetalingen per uke. Inntektsgrensen fastsettes av Stortinget hvert år, og er fra den 1. august 2018 satt til kroner 533 500,-.

Det kan søkes på samme søknadsskjema om redusert foreldrebetaling og 20 timer gratis kjernetid, og søknaden sendes til den kommunen der husholdningen er folkeregistrert.

Husk at det må søkes om redusert betaling og 20 timer gratis kjernetid hvert år. Søknaden må være Kongsvinger kommune i hende innen 30. juni for å få redusert barnehageavgift fra starten av nytt barnehageår.

Inntektsgradert foreldrebetaling og 20 timer gratis kjernetid trer i kraft måneden etter at søknaden med alle vedlegg er mottatt, og har ikke tilbakevirkende kraft.

  • Det betales barnehageavgift for 11 måneder
  • Kostpenger kommer i tillegg og fastsettes av barnehagens styre/ eier. Dette beløpet varierer i de forskjellige barnehagene.
  • Det er husholdningens brutto person- og kapital inntekt som legges til grunn.


Godkjent inntektsdokumentasjon

Alle søkere må levere kopi av siste selvangivelse, og skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke er forhåndsutfylt.

Foreldre som er samboere eller gift skal begge levere inntektsdokumentasjon.

Bor barnet sammen med en forelder og samboer, skal det leveres inntektsdokumentasjon for både forelder og samboer.

For de som ikke har selvangivelse som følge av kort botid i landet, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt.

Unntaksvis kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt dersom det er vesentlig og varig endring i inntekt sammenlignet med siste års selvangivelse. Med vesentlig og varig endring i inntekt menes stort inntektstap i form av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

Søknaden sendes Kongsvinger kommune, Postboks 900, 2226 Kongsvinger.

Sist oppdatert: 10.07.2015 10:38
Tekst: 
Foto: 
Topp