Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Begreps- og språkopplæring

Skrivedans - hvordan frie bevegelser blir til konkrete linjer.

Skrivedans er et samspill mellom lek, bevegelse og musikk. Det er en metode for å stimulere barn til å utvikle en god og flytende håndskrift.

Metoden er basert på sansemotorikk som er vår evne til å tolke og organisere sanseinntrykk.

I skrivedans brukes hørsel, syn, berrøringssans, leddsans og likevektsansen.

Musikk spiller en stor rolle fordi den inspirerer hjernen til å finne rytmiske og harmoniske kroppsbevegelser og uttrykksformer.

Snakkepakke

Snakkepakken er et pedagogisk språkstimuleringsverktøy med gjenstander som metodisk brukes til utvikling av språket. Verktøyet brukes både i samspill, og en til en.

Snakkepakken inneholder trefigurer, bøker, spill, musikk etc. som stimulerer begreper som konjunksjoner, preposisjoner, og overbegreper som frukt, og underbegreper som banan, eple etc.

Språklek

Språklek er et verktøy for å stimulere barns språkutvikling gjennom forskjellige lydleker med språket, som lytteleker, rim og regler, eventyr og sanger.

Språklek er lagt opp med daglige språkstunder over en periode. Strukturert og systematisk trening gir på sikt positiv effekt på barns lese- og skrive ferdigheter, men skal gjennomføres i form av lek.

Barna trenger å øve seg i å være stille og lytte, fordi det er grunnlaget for språkutviklingen.

Sist oppdatert: 28.02.2011 09:42
Tekst: 
Foto: 
Topp