Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Kongsvinger kommunes kunstsamling

Utsnitt fra glassmosaikk i biblioteket: "Å rydde en strand" av Kari Steihaug.

Kongsvinger kommune har, som mange andre kommuner i Norge, en etter hvert omfattende kunstsamling. 

 
Søk i kunstsamlingen

 

Kunstverk har blitt en del av samlingen gjennom;

  • Offentlige byggeprosjekter der Kongsvinger kommune som byggherre har budsjettert med midler til plassering av kunst i offentlig rom.
  • Samarbeid eller anledninger hvor innbyggere, kunstnere eller andre myndigheter har ønsket å gi bort kunstverk for at de skal kunne formidles og forvaltes av Kongsvinger kommune.

Samlingen består i dag av 532 ulike registrerte verk. Disse representerer alle originale verk, i den forstand, at disse er produsert av kunstnere som er en del av det organiserte og utøvende kunstetablissementet i Norge/Norden. 

Dette betyr at Kongsvinger kommune har prioritert en registrering av kunstverk produsert av skolerte kunstnere/kunsthåndverkere.  Det har vært et klart behov for en forsvarlig forvaltning av disse kunstverkene.  Forsikring av kommunale verdigjenstander og en forutsigbar formidling av kulturelle uttrykk, er sentrale deler av en slik forvaltning.

Reproduksjoner/avfotograferte arbeid er ikke en del av Kongsvinger kommunes kunstsamling. Dette er alikevel ikke arbeid som skal undervurderes mht. affeksjonsverdi.

Basen inneholder et sett med grunnleggende opplysninger for hvert av de registrerte kunstverk. Noen reistreringer er innholdsrike. Andre registreringer er mangelfulle.

Kongsvinger kommune ønsker derfor å oppfordre innbyggerne til å benytte seg av muligheten til å bli bedre kjent med kunstverkene i samlingen. Samtidig oppfordrer kommunen alle  brukere av databasen til å dele eventuelle relevante opplysninger med Kongsvinger bibliotek. Dette kan du gjøre ved å bruke kommentarlenken ovenfor bildet du har søkt opp i søkedelen.

Dette kan føre til at fremtidens kunstsamling blir formidlet på en enda bedre måte, og forvaltes i tråd med de kvaliteter som hver enkelt registrering representerer.

 

Sist oppdatert: 24.06.2015 12:52
Foto: 
Topp