Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Bibliotekhistorie

Biblioteket har holdt til både i det gamle rådhuset og sentralskolen

Før folkeboksamlingene ble opprettet, var byfolk henvist til leiebibliotekene når de skulle låne bøker. Slik var det også i Kongsvinger.

Les Åsne Stolpes foredrag om Kongsvinger biblioteks historie.

En kort oversikt over bibliotekets historie:

Boksamlinger

I 1859 opprettet klokker H. Hansen og student A. Olsen en leseforening og en almueboksamling for byen. Startkapitalen var 80 kroner,, og boksamlinge 145 bind. Leseforeningen hadde 43 medlemmer, og Olsen ble den første bibliotekar.

Da Kongsvinger Arbeidersamfunn ble opprettet i 1870, overtok de det som var igjen av den private almueboksamlingen (ca.100 bind). Arbeidersamfunnet ble oppløst i 1877, og boksamlingen ble overført til den nye skolebygningen som sto ferdig i 1880 og 1882. En del av samlingen ble brukt som skolebibliotek fra 1884. Vinger Sparebank bidro med tilskudd.

Folkebibliotek

Kongsvinger folkebibliotek ble opprettet i 1897, og det ble bevilget kr.200,- til formålet fra brennevinssamlaget. Bidrag kom også fra kommunen. Det var folkeskolens tre lærere som styrte biblioteket.

Ett felles bibliotek 

I årenes løp gikk flere private boksamlinger inn i biblioteket. Allerede i 1908 ble begge skolebibliotek-samlingene slått sammen med folkebiblioteket. 

Kongsvinger og Vinger folkeboksamlinger ble sammensluttet i 1925. Det skulle nå være en felles boksamling for Kongsvinger by og Vinger landsogn, og lokalet skulle være i Kongsvinger.

Biblioteket flyttet rundt

Det gamle rådhuset huset biblioteket en stund, men samlingen var heldigvis flyttet ut da rådhuset brant i 1946. Biblioteket flyttet litt rundt noen år, bl.a. til Grand hotell og til folkeskolen. Da det nye rådhuset åpnet i Skolegata, kunne biblioteket flytte inn i nye, romslige lokaler, og ungdommen fikk lesesal.

 

26.februar 1973 var det igjen tid for flytting. Nye lokaler ble leid i den nye Vesta Hygea gården i Storgata, og holdt til i 3.etasje der til 1991. Da var lokalen etter hvert blitt for små, upraktisk og lite hensiktsmessig for en mer moderene bibliotekdrift. Nye lokaler ble leid i DnB bygget i Fjellgata, og 5.august 1991 ble «det nye» biblioteket åpnet. Lokalene hadde tidligere huset hovedpostkontoret i byen.

Filialer 

Biblioteket hadde i mange år flere filialer; Brandval, Roverud, Austmarka og en liten utlånsstasjon ved Lundersæter postkontor. Alle disse filialene er etter hvert blitt lagt ned, en etter en. Austmarka var den første (1990) og Roverud den siste  som ble avviklet.

Onsdag 18.januar 1995 gikk den fylkeseide bokbussen også for siste gang.Folke- og skolebibliotek igjen 

5.januar 2009 flyttet Kongsvinger bibliotek for første gang i historien inn i et eget bibliotekbygg - 150 år siden den første boksamlingen ble opprettet i byen. Biblioteket er nå et av landets mest moderne kombinasjonsbibliotek. I tillegg til å være et folkebibliotek, fungerer det også som skolebibliotek for Sentrum videregående skole, og er det største i sitt slag i norsk sammenheng.

Data-alderen

I 1991/1992  tok biblioteket steget inn i data-alderen, og registrerte mesteparten av samlingen i en database. De gamle lånekorten ble skiftet ut til et som kunne leses elektronisk, og registreringen av utlån på pappkort ble erstattet med elektroniske utlån. Biblioteksystemet har utviklet seg enormt siden da, og en rekke publikumsvennlige funksjoner er etter hvert tatt i bruk.

Les om og se web-TV fra åpningen av det nye biblioteket.
 Kilder:
Kongsvinger by 1854-1954 av Nils P. Vigeland.
Kongsvinger : en historisk oversikt 1682-1854-1929 av 
Olaf  Brynn.
Avisen Glåmdalen.

 

Sist oppdatert: 14.05.2012 11:09
Foto: Tilhører Kongsvinger-Vinger historielag
Topp