Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Bosetting og integrering av flyktninger

Kongsvinger kommune har bosatt flyktninger i 25 år. Kommunen bosetter flyktninger etter det til enhver tid gjeldende kommunestyrevedtak, ansvaret for bosetting og oppfølging er lagt til Sosialenheten.

Bosetting

All bosetting i skjer etter anmodning og i samarbeid med IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet).

De siste årene har Kongsvinger kommune hatt ett bosettingsvedtak på mellom 18 - 22 personer pr. år. I tillegg kommer godkjente familiegjenforeninger.

I forhold til  verdenssituasjon har det noen år vært større bosetting, bla. ved krisen på Balkan. For årene 2007 og 2008 har det vært stans av bosetting i forhold til kommunestyrevedtak. I forhold til større mengde asylsøkere til Norge; vil regjering øke integreringstilskuddet i 2008 til kommunene for å stimulere for bosetting.

Integrering

Etter at introduksjonsloven ble innført i 2004; skal det innen tre måneder tilrettelegges for ett introduksjonsprogram for personer som omfattes av loven, som har bosettingsvedtak fra kommunen. Herunder kravet om rett og plikt til norsk med samfunnsfag 300 timers opplæring som er ett vilkår for att timene er gjennomført for å få bosettingstillatelse og statsborgerskap. Videre kan 2700 timer søkes om i tillegg. Samme vilkår gjelder for innvandrere med oppholdstillatelse og asylanter.

Integreringsmessig viser det seg viktig å komme ut i norskopplæring raskt, og viktig også å komme ut i språkpraksis etterhvert. Kongsvinger kommune har en egen språkpraksisbank, hvor de fleste enheter er med; dette skaper felles forståelse for kandidatene og for norsk arbeidsliv. Nevnes kan også den flerkulturelle kvinnegruppen "Paletten" som har har vært en felles internasjonal arena for kvinner fra mange land.

Sist oppdatert: 19.07.2016 11:57
Tekst: Oda Øverbye
Foto: 
Topp