Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Dagsentertilbud på Roverud

Dagsentertilbudet på Roverud er et tilbud til hjemmeboende, og har åpent annenhver tirsdag.

Driften av dagsenteret

Det er Frivillighetssentralen som driver dagsenteret og det blir bemannet kun av frivillige. Transporten til og fra dagsenteret er det Lions som står for.

Aktiviteter

Aktivitetene på dagsenteret er lagt opp etter brukernes ønsker, og består av blant annet høytlesing, diverse håndarbeid og bingo.

Det legges stor vekt på felles måltider og de uformelle samtalene.

Sist oppdatert: 27.03.2009 13:43
Tekst: 
Foto: 
Topp