Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i skolen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.

Produksjonene i vår skolesekk skal dekke alle felt - kulturarv, visuell kunst, scenekunst, film, litteratur og musikk. Hva vi har behov for av nye produksjoner, vil variere fra år til år.

Målsetting

  • å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud
  • å legge til rette for at elever i grunnskolen skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og få et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag
  • å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål.

Hvem kan søke?

Grunnskolene i Kongsvinger kommune, institusjoner og privat personer som har avtale med minst en grunnskole i Kongsvinger kommune om et prosjekt.

Hva kan det søkes midler til?

I hovedsak midler til dekking av innleid kompetanse, transportkostnader av elever, samt materielle kostnader. Ordningen dekker ikke innkjøp av inventar og utstyr.

Forutsetninger

  • Prosjektene må ligge på et høyt kvalitetsnivå, enten dette dreier seg om rene formidlingsprosjekter (forestillinger, konserter m.m.) eller prosjekter som innebærer deltakelse fra barn og unge selv.
  • Søker må ha avtale med minst en grunnskole i Kongsvinger kommune om et prosjekt.
  • Undervisningsopplegget må dokumenteres og arkiveres i vår idèbank - DKS-arkivet i biblioteket. På denne måten sikrer vi gjenbruk av egnede prosjekter.

Søknad og rapport

  • Skjemaene finner du i menyen på venstre side.
  • Ønsker du kopier, må du huske å skrive ut før du sender inn.

Søknadsfrist:
1. april for prosjekter i høstsemester
1. november for prosjekter i vårsemester

Rapporteringsfrist:
25. juni for prosjekt gjennomført i vårsemester
10. januar for prosjekt gjennomført i høstsemester

Kontaktperson:

Scene U

  • Åse Lukerstuen, e-post , mobil: 90 83 22 13.
  • Anne-Line Kamaøy, e-post, mobil: 91 60 83 00

Mer informasjon:

For prosjekter i flere kommuner, se fylkeskommunen sin side Hedmark fylkeskommune.

Du kan også lese mer om Den kulturelle skolesekken på hjemmesiden til Den kulturelle skolesekken.

Sist oppdatert: 22.03.2017 10:51
Tekst: 
Foto: 
Topp