Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

DKS Rapporteringsskjema

Søker:
  
Når (datoer) og hvor prosjektet ble gjennomført:
  
Tittel:
  
Utrykk:
  
Totalt antall deltagere (elever/barn/unge):
  
Hvilke skoler:
  
Hvilke klassetrinn:
  
Antall innvilgede hendelser (antall forestillinger omvisninger eller lignende):
  
Antall gjennomførte hendelser (hvor mange forestillinger, omvisninger eller lignende):
  
Hendelsens varighet (mer eller mindre enn 90 minutter(to skoletimer). Tiden på verkstedet inkluderes i varigheten):
  
Involverte kunstnere / kulturarbeidere, navn:
  
Kort om aktivitetens innhold, involverte aktører og lignende (gi en kort beskrivelse av kunstneriske intensjoner og mål og hva prosjektet dreier seg om):
  


UTGIFTER 
KOSTNADSTYPE / HOVEDPOSTSUM
Honorar/til kunstner/kulturarbeider:
Reiseutgifter til kunstner/kulturarbeider:
Diett, overnatting til kunstner/kulturarbeider:
Billettutgifter til forestillinger, utstillinger e.l:
Materiell:
Elevtransport:
Annet (med forklarende tekst) 
Sum utgifter:


Dokumentasjon av undervisningsopplegg er sendt Kongsvinger bibliotek?:


Sted:Dato
  
Underskrift:
  
 
  
Sist oppdatert: 22.03.2017 11:01
Tekst: 
Foto: 
Topp