Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Drikkevann - spørsmål og svar

Her følger ofte stilte spørsmål om vann, vannkvalitet, drikkevann, vannmåler mm.

Må jeg installere vannmåler og hvor mye koster det?

Alle nye hus er pålagt å installere vannmålere, i eldre hus som ikke har installert vannmålere er det ikke pålagt, har man ikke vannmåler blir man avgiftsbelagt etter areal. Kostnaden for installering av vannmåler kan variere etter hvor mye jobb det er for rørleggeren å installere den. Selve vannmåleren eies av GIVAS og leies ut for en årlig avgift

Er vannet bløtt eller hard?

Hardhetsgraden til vann angir vannets innhold av salter, hovedsakelig kalsium og magnesium salter. Overflate vann er bløtt vann, mens grunnvann kan være hardt avhengig av hva slags bergarter det er i kontakt med. Se link for hardhetsgraden fra vannet til de forskjellige vannverkene.

Må jeg tilsette noe i oppvaskmaskinen, for å unngå kalkavsetning?

Nei, vannet fra Granli vannverk, Austmarka vannverk og Svullrya vannverk er bløttvann selv om det er grunnvann fra tre av vannverkene. Selink for hardhetsgrad Skasenden

Blir vannet kloret?

Vannet fra Granli, Austmarka og Svullrya blir ikke kloret, men det er mulighet for kloring ved behov f.eks storflom.

Bør jeg installere filter på kranen?

Nei, det er ikke nødvendig.

Vannet har dårlig smak noen ganger, hva kommer det av?

Hvis vannet blir stående lenge i røret kan det gi dårlig smak, det kan være greit å la vannet renne litt hvis du skal drikke av vann hvor det er lenge siden det har vært noe forbruk.

Hvem skal jeg kontakte ved brudd på rør på egen tomt?

Givas har kun ansvar for hovedledningene, de private stikkledningene er eiers ansvar og et godkjent rørleggerfirma kan kontaktes.

Jeg har behov for å grave på egen tomt, hvordan finner jeg ut hvor rørene går på tomten?

GIVAS har et kartarkiv over private stikkledninger som er organisert på gårds og bruks nummer, ved å kontakte GIVAS kan vi gi ut kopi av kartene hvis det eksisterer i våre arkiver.

Kan for høyt trykk være skadelig?

GIVAS leverer vann i følge forskriftene på mellom 2 og 9 bar trykk i tilknyttningspunktet. Enkelte husholdnings apparater (eks: oppvaskmaskin, vaskemaskin) kan ta skade av trykk over 6 bar, dette kan hindres ved installasjon av reduksjonsventil for senking av trykket. Installasjonen må abonnenten koste selv.

Sist oppdatert: 18.04.2016 14:53
Tekst: 
Foto: 
Topp