Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Beredskap og sikkerhet

Kongsvinger kommune har en bredt sammensatt beredskapsorganisasjon som omfatter kommunens ulike fagmiljøer

Beredskapsorganisasjonen har etablert et planverk for sine oppgaver og er forberedt til å kunne mestre de ulike krisesituasjoner som kan oppstå. Kriseledelsen består av ordfører, rådmannen og kommunens beredskapsansvarlige.
 
I en krisesituasjon vil ordfører eller rådmann ta initiativ til samling av kommunens kriseledelse som vil ha en sammensetning avhengig av type krisesituasjon.

Deltakere i kriseledelse vil normalt være:

Kriseledelsen

Ordfører Rådmann Assisterende rådmann
Informasjonsansvarlig Brannsjef Forvaltningssjef
GIVAS-leder Kommunelege Helsesjef


Kriseledelsen vil i tillegg kunne trekke til seg ressurser fra eksterne virksomheter som heimevern, Sivilforsvar, politi, sykehus o.a. Slike eksterne virksomheter inngår også i kommunens beredskapsråd som jevnlig møtes for å gjennomgå kommunens beredskap og for å diskutere hvordan en best kan opptre i fellesskap i krisesituasjoner.

I tillegg til tiltak satt i verk av kriseledelsen, vil kommunale enheter med daglige beredskapsoppgaver gjennomføre disse iht. sine beredskapsplaner (for eksempel brannvesen GBI, vann- og avløps virksomhet GIVAS).

Det er utarbeidet planer for å håndtere følgende områder:

Flom Informasjon
Brann og skogbrann Evakuering, forsyning og innkvartering
Veianlegg Beredskapsplan for skole
Vannforsyning og avløpssystem Beredskapsplan for barnehage
Atomulykke Landbruk
Alvorlig miljøulykke Omsorgstjenestene
Helseberedskap

Sosialtjenester
Bruk av Psyko-sosialt team (kriseteam)

 


Informasjon om kommunens beredskapsarbeid fås ved henvendelse til:

 

Beredskapsansvarlig
Rådmann Torleif Lindahl
Mobil: 91 13 93 34 

Beredskapskoordinator
Arnljot Bringedahl
Mobil: 48 22 57 42 

Sist oppdatert: 25.07.2014 08:11
Tekst: 
Foto: 
Topp