Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Folkeuniversitetet Sør-Hedmark

Utdanning gjennom Folkeuniversitetet

Fra høsten 2008 tilbyr Folkeuniversitetet Innlandet mesterutdanning på Kongsvinger.

Stadig flere velger å videreutdanne seg til mester etter fag- eller svennebrev. Mesterutdanningen ble høsten 2007 en offentlig NOKUT-godkjent fagskole.

Folkeuniversitetet har fått ansvaret av Mesterbrevnemnda for å drifte mesterutdanningen i Norge. Vi utdanner mestere innen alle fag under mesterbrevordningen.

Mesterfagskolen passer for deg som driver egen virksomet, og for deg som har lederoppgaver i bedriften. Med mestertittelen følger både status og konkurransefortrinn.

Mesterfagskolen gir deg kunnskaper til å lede og markedsgøre bedriften, og til å ta riktige økonomiske beslutninger.

Mesterfagskolen består av to moduler

  • Etablering og ledelse
  • Faglig ledelse

Folkeuniversitetet Innlandet tilbyr også Fag- og Svennebrev, diverse sertifiseringskurs, datakurs, språk og kultur.

For mer informasjon
Folkeuniversitetet Innlandet
Høgskolesenteret
Ilderveien 10
2211 Kongsvinger
Tlf. 464 11 551
E-post: kongsvinger@fu.no

Sist oppdatert: 13.10.2008 15:07
Tekst: 
Foto: 
Topp