Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Fysioterapi - Privatpraktiserende

De privatpraktiserende fysioterapeutene yter tjenester til personer med behov for fysioterapi i forbindelse med alder, funksjonsnedsettelse, sykdom eller skade.

Målet med tjenesten

Målsetting for tjenesten er å bedre eller vedlikeholde brukerens funksjonsevne, kompensere for funksjonssvikt, slik at de kan mestre livssituasjonen sin best mulig.

Arbeidet omfatter

 • Undersøkelse og vurdering.
 • Behandling og trening.
 • Rådgivning og veiledning.
 • Tverrfaglig arbeid med hensyn til habilitering og rehabilitering ved behov. 
 • Privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunal driftsavtale utfører sine tjenester i egne fysikalske institutter.

  Kongsvinger kommune har avtale med 14 privatpraktiserende fysioterapeuter.  

  Hvordan komme i kontakt

  Har du behov for fysikalsk behandling av en privatpraktiserende fysioterapeut kan du henvende deg til din fastlege som skriver en henvisning. Det er egenandel knyttet til behandling. Du kan også ta direkte kontakt med et fysikalsk institutt uten henvisning fra lege, men da må du betale mer for behandlingen

  Egenandel

  Egenandelene til behandling for fysioterapi kan du føre opp på  Rikstrygdeverkets egenandelskort nr. 2. Utgifter til reise til fysioterapi kan føres på Rikstrygdeverkets egenandelskort nr. 1. Ved behov for nærmere opplysninger kontakt NAV Kongsvinger.

  Oversikt over privatpraktiserende fysioterapeuter finner du på høyre side.

  Sist oppdatert: 29.02.2016 12:04
  Tekst: Ingebjørg Skogli
  Foto: 
  Topp