Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Fysioterapi for barn

Tjenesten legger vekt på å kunne tilby veiledning, behandling, trening, tilrettelegging og oppfølging så tidlig som mulig.

Det er viktig at barn og unge får oppleve forskjellige erfaringer i og med sin egen kropp. En harmonisk utvikling preges av erfaring med variasjon i bevegelser, stillinger og aktiviteter.

Fysioterapeutene har et tett samarbeid seg i mellom og med andre faggrupper. Vi jobber på ulike arenaer, som:

  • Hjem og fritid
  • Helsestasjon
  • Barnehage og skole

Målgruppe er barn og unge som har problemer med dagliglivets aktiviteter på grunn redusert fysisk funksjon, skade, funksjonshemming eller kronisk sykdom.

 

Hva kan fysioterapeuten gjøre:

For barn fra 0 til 6 år tilbyr fysioterapeutene tjenester på helsestasjonen, i hjemmet og i barnehagene:

  • Undersøkelse, veiledning, behandling, helsefremmende og forebyggende arbeid.
  • Lav terskel for individuell oppfølging ved behov, etter henvendelse fra foreldre, barnehage, helsesøster eller lege.

 

For skoleelever har fysioterapeutene også et lavterskeltilbud.

  • Helsefremmende og forebyggende arbeid i samarbeid med skolen.
  • Vurdering av motorikk. Veiledning på motorisk stimulering og trening.
  • Vurdering av feilstillinger eller ”vondter” i muskler og ledd.
  • Veiledning på arbeidsstilling og skrivegrep.
  • Veiledning/oppfølging ved behov for tilpasset gymnastikkundervisning/treningsopplegg.

 

Barnefysioterapeutene er organisert under helsestasjonstjenesten i Helse- og Rehabiliteringsenheten.

Spesialfysioterapeut Katrin Almé
Telefon: 47972810
E-post: Katrin.Alme@kongsvinger.kommune.no

 

Spesialfysioterapeut Aina Nybakk
Telefon: 47972811
E-post: Aina.Nybakk@kongsvinger.kommune.no

 

E-posttjenester kan ikke brukes til fortrolig og sensitiv informasjon. Oppgi telefonnummer, så ringer vi deg.

 

Postadresse:

Barnefysioterapeutene
Kongsvinger Kommune
PB 900
2226 Kongsvinger

 

Besøksadresse:

Kongsvinger Helsestasjon
Digerudvn. 1
2208 Kongsvinger

 

Ved behov for kurativ behandling som kan skje på et fysikalsk institutt, er det mest hensiktsmessig å få oppfølging hos en av de privatpraktiserende fysioterapeutene.

Sist oppdatert: 11.07.2016 11:50
Tekst: 
Foto: 
Topp