Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Fysioterapi for voksne

Tjenesten legger vekt på å tilby veiledning, behandling, trening og tilrettelegging så tidlig som mulig etter sykdom, skade eller operasjon. Vi følger også opp ved kronisk sykdom. Tjenesten kan foregå i eget hjem, på institusjon, Frisklivssentralen eller i treningslokaler på Rasta.

Fysioterapeutene har et tett samarbeid seg i mellom og med andre faggrupper.

Målgruppe er voksne innbyggere i Kongsvinger kommune som ikke kan nyttiggjøre seg tilbudet ved kommunens fysikalske institutter.

 

Hva kan fysioterapeuten gjøre?

  • Helsefremmende og forebyggende arbeid i samarbeid med andre
  • Undersøkelse, veiledning og behandling
  • Gruppetrening

 

Fysioterapeutene som jobber med voksne er organisert i forebyggende team i Helse- og Rehabiliteringsenheten og i Brandval Omsorgsdistrikt.

 

Henvisning kan skje via telefon, e-post, samarbeidsmøter og henvisningsskjema. E-posttjenester kan ikke brukes til fortrolig og sensitiv informasjon. Oppgi telefonnummer, så ringer vi deg.

 

Kontaktinformasjon

Telefon:

 

Postadresse:

Kongsvinger kommune
Helse- og rehabiliteringsenheten v/fysioterapitjenesten
PB 900
2226 Kongsvinger

Sist oppdatert: 17.08.2016 15:00
Tekst: 
Foto: 
Topp