Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Gratisprinsippet

Gratsiprinsippet i barnehage og skole må ses i sammenheng med to bærende prinsipper som gjelder i oppvekstsektoren: Likeverd og inkludering. Både barnehageloven og opplæringsloven har dette nedfelt i formålsparagrafene. Vi må sørge for at alle tiltak, arrangementer og turer i barnehage og skole fremmer likeverd og inkludering – det vil si at ALLE skal være med på alt ut fra sine forutsetninger.

 

Når det gjelder skoleturer, leirskole, eksursjoner og skoleball der kommunen enten stiller lokaler, personell eller andre ressurser til bruk, er det å regne for et kommunalt arrangement. Da inntreffer det en rekke med ansvarsområder som kommunen må ivareta. De er nedfelt i tabellen nedenfor i kolonnen til venstre:'

Gratispreinsipp

Sist oppdatert: 26.08.2016 13:47
Tekst: 
Foto: 
Topp