Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Austmarka barne- og ungdomsskole

Austmarka skole

Kontaktinformasjon
Navn Telefonnummer
Enhetsleder Britt-Marie Paulsson 62 87 42 42
  47 48 70 83 
Teamleder 62 87 42 43
Sentralbord/Ekspedisjon 62 87 42 40
Kontakttelefon SFO 48 95 91 22
Besøksadresse:  Rindavegen 10
2224 Austmarka

 

Snarveier:  Skolefritidsordning

Beliggenhet
Austmarka barne-og ungdomsskole ligger 3 mil sørøst for Kongsvinger.

Skolen ligger i sentrum av Austmarka, nær kirken og de vakre omgivelsene med elva og strandpromenaden «Vestbredden». Skogen og nærområdet er en viktig ressurs for skolen og blir brukt til undervisning.

Skolen har en årlig tradisjon med Åpen dag der lokalsamfunnet inviteres til skolen. Elevene viser fram skuespill og elevarbeid, og andre aktuelle temaer tas opp. I fjor var tema for Åpen dag, solidaritet «Barn hjelper barn».

Utviklingsprosjekt
Skolen arbeider med å skape et godt læringsmiljø for alle elever.

Vi deltar i Læringsmiljøprosjektet, et nasjonalt prosjekt der vi øker skolens kompetanse i avdekking og håndtering av mobbing og krenkelser. Vi har gode rutiner og prosedyrer for å sikre et godt læringsmiljø.

Skolen er også delaktig i regionens realfagsatsing og har fokus på regning i alle fag og praktisk tilnærming i realfagene.

Fra høsten 2016 vil vi delta i et annet nasjonalt prosjekt «Ungdomstrinn i utvikling». Hele skolen vil delta i prosjektet, ikke bare ungdomsskolen. Det er et skolebasert utviklingsprosjekt med fokus på praktisk, variert, relevant og utfordrende undervisning.

Alle ungdomsskoleelever i Kongsvinger kommune jobber med læringsbrett. Ved Austmarka barne-og ungdomsskole har elevene i ungdomsskolen startet opp med læringsbrett som en del av undervisninga.

Fra skoleåret 2016/ 2017 vil alle elever i Kongsvingerskolene ha eget læringsbrett.

Sist oppdatert: 06.01.2015 14:29
Tekst: 
Foto: 
Topp