Holt ungdomssskole - kongsvinger kommune Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Holt ungdomsskole

Kontaktinformasjon
Navn Telefonnummer
Enhetsleder Jørgen Bo Gundersen  47 46 37 90
 
Sentralbord/Ekspedisjon 62 87 42 10
Besøksadresse: Tajevegen 21
2211 Kongsvinger
   
   

I snart 25 år har elever og lærere ved Holt ungdomsskole arrangert store kulturarrangement, som er viden kjent og meget populære i distriktet.

 

 

Holt ungdomsskole er en ren ungdomsskole, og vi skal sammen skape en god skolehverdag der alle – ungdom og voksne – skal få anledning til personlig og faglig utvikling gjennom samarbeid, ansvar, trygghet, trivsel og gjensidig respekt. 

 

Ungdomsskolen på Rasta er nærskole for elever i bykjernen som bor syd for Glomma.

 

Organisasjon

Våre drøyt 257 elever fordelt på 10 klasser blir godt tatt vare på av et meget stabilt og kompetent personale som tilfredsstiller de nye kravspesifikasjonene i ny forskrift pr. 01.08.09 vedrørende fagkompetanse. Vi har valgt en organiseringsmodell som prioriterer fagene høyt.  Det betyr at undervisningspersonalet er organisert i fagseksjoner, men samtidig også i en trinnmodell der kontaktlærere er del av et trinnteam som ledes av teamleder med skolelederansvar. 

 

Valgfag

Utvikling av et godt læringsmiljø er en pågående prosess ved skolen. I flere år har vi hatt en modell for programfag der elevene fikk velge emne/fag etter interesse og hva skolen kan tilby. Fra og med 2013 heter denne valgmuligheten igjen valgfag. På Holt er har vi med andre ord lang erfaring fra en valgfagsmodell som Kunnskapsdepartenmentet  innførte fra skoleåret 2012/2013. For tida kan elevene velge mellom: Teknologi i praksis, Produksjon av varer og tjenester, Natur, miljø og friluftsliv, Design og redesign, Sal og scene og Fysisk aktivitet og helse.

Valgfagene gir et positivt pusterom i skolehverdagen, noe som motiverer elevene for bedre innsats i obligatoriske fag.

Skolen og samfunnet

Les mer ...

  

 

Elevmedvirkning

Les mer ...

 

 


Sist oppdatert: 06.01.2015 14:25
Tekst: Jørgen Bo Gundersen
Foto: 
Topp