Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Tråstad ungdomsskole

Kontaktinformasjon
NavnTelefonnummer

Enhetsleder 
Jørgen Bo Gundersen
Ass. rektor:
Peter Södertröm
Teamleder 8.trinn:
Ingeborg Kjøde Wold
Teamleder 9. trinn:
Anita Krog
Teamleder 10. trinn:
Mattis Stampen
TPO-veileder:
Anne-Line Sandvold


474 63 790

+46 70-381 30 57

62 87 42 05

930 56 720

958 12 355

900 77 848

Sentralbord/Ekspedisjon

628 74205

Besøksadresse: Strandvegen 3
2212 Kongsvinger

Følg oss gjerne på vår Facebookside:

 

Tråstad ungdomsskole har en fantastisk beliggenhet ved Glommas bredd på festningssida av byen.

  
Skolen har rundt 235 elever, fordelt på tre klasser på 8.trinn, tre klasser på 9. trinn og tre klasser på 10.trinn. Vi har også innføringsklasse for elever med minoritetsspråklig bakgrunn. Elevene våre kommer fra barneskolene Brandval og Langeland. Vi tar også imot de elevene fra Marikollen og Vennersberg skole som er avhengig av skoleskyss.

Vi er rundt 40 voksne, godt kvalifiserte lærere, assistenter og fagarbeidere som vil at elevene skal føle seg trygge og verdsatte. Vårt mål er at alle skal oppleve mening og mestring i skolearbeidet. Dette vil vi få til ved at:

Vi setter kunnskap i høysetet

Hos oss er kunnskap viktig.  Våre elever skal gå ut av skolen med resultater som gjør dem i stand til å realisere sine drømmer og forventninger til livet.  Våre elever skal ikke bare tilpasses omgivelsenes krav, men få kunnskaper som gir dem tro på egen evne og mulighet til å forme omgivelsene.

Vi vil være en skole for alle

Hos oss er inkludering mer enn et honnørord.   Vi høster mange lovord for vår evne til å ivareta elever med spesielle tilretteleggingsbehov – og vi jobber hele tiden med å bli enda bedre.  De alternative tilbudene er til enhver tid avhengig av hvilke behov som finnes, men den elevdrevne kantina er alltid der.   

Vi vil bli en digital skole

Vi har tatt mål av oss å bli en digital skole.  Vi ønsker å gjøre digitale ferdigheter til en naturlig del av læringsarbeidet.  Våre elever skal bli godt kvalifiserte og kritiske brukere av informasjonsteknologiens alle muligheter. 

Vi utnytter en ideell beliggenhet

Vi har kort vei til natur og mange idrettsanlegg, byens nye bibliotek og andre kulturtilbud, og mange andre alternative læringsarenaer.  Dette gir oss gode muligheter for flytte undervisningen ut av klasserommet og læreboka og inn i verden.

Vi satser på partnerskap

For at elevene skal bli kjent med mulighetene for arbeid og rekreasjon i lokalmiljøet, har vi inngått samarbeidsavtaler med mange representanter for lokalt nærings- og arbeidsliv.  Ved å bruke arbeidslivet som en læringsarena for enkeltelever eller elevgrupper gir vi dem grunnlag for å ta gode valg for sin egen framtid. Etter hvert ønsker vi også å knytte flere kontakter med foreningslivet.  Det gode liv i Kongsvinger forutsetter også en meningsfull fritid. 

Sist oppdatert: 06.01.2015 14:25
Tekst: Berit Johnsrud
Foto: 
Topp