Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Håndbok i pedagogisk arbeid

Denne håndboka i pedagogisk arbeid er forpliktende for alle som jobber med barn og unges utvikling og læring i Kongsvinger kommune.

Hensikten med å lage denne felles håndboka for barnehage og grunnskole er å gi en samlet oversikt over retningslinjer, offisielle dokumenter og faglige og administrative aktører i kommunen, barnehage, skole og Barn- og ungeenheten om bestemmelsene i opplæringsloven. Dette innebærer blant annet en oversikt over ansvar og oppgaver for de ulike aktørene.

Kapitler 

 1. Nasjonale strategier og føringer 
 2. Kommunale strategier og føringer 
 3. Aktører og oppgavefordeling 
 4. Tilrettelegging før opplæringspliktig alder 
 5. Retten til opplæring 
 6. Tilrettelegging i opplæringspliktig alder 
 7. Tilrettelegging for voksne 
 8. Tilrettelegging for elever fra språklige minoriteter 
 9. Overganger i opplæringsløpe
 10. Elever med spesifikke lærevansker
 11. Arkivering 
 12. Tekniske hjelpemidler 
 13. Maler / skjemaer 
 14. Dokumentliste
Sist oppdatert: 31.03.2014 14:45
Tekst: 
Foto: 
Topp