Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Historiske fingeravtrykk

Bygging av kullmile på Liermoen

Historiske fingeravtrykk er et undervisningsopplegg om kulturminner og utviklingen av kulturlandskapet på Liermoen.

Liermoen har i mange år vært et yndet sted for trimaktiviteter av mange slag, men det er også et område med en rekke kulturminner fra mange århundrer tilbake.

Kongsvinger Golfklubb forpliktet seg i reguleringsplanen for Liermoen å skilte utvalgte kulturminner, slik at disse skulle komme til sin rett.  Kullmiler, tjæremiler og gamle fangstgroper som for eksempel ”ulvestue”, er den type kulturminner som har lett for å bli oversett i konkurransen med større og mer oppsiktsvekkende landemerker.

Dette var utgangspunktet til rådgiver for kultur og idrett ved Kultur- og fritidsenheten i Kongsvinger kommune, Alf Mathias Lilleengen, da han startet pilotprosjektet ”Historiske fingeravtrykk”.

Kari Gjerstadberget har gjennom prosjektet samarbeidet med Langeland skole.  I tråd med oppdraget ble det laget et undervisningsopplegg omkring disse kulturminnene i regi av Den kulturelle skolesekken i Kongsvinger.

Undervisningsopplegget består av et elevhefte og en lærerveiledning som begge er knyttet til en kultursti på Liermoen.  Kulturstien skiltes snart med helt spesielle kikkekasser.  I kassene finnes det tekster om kulturminnene, som er utformet av 6. klasse på Langeland skole og trykket på glassplater. I bakgrunnen på platene er det trykket inn kotene som vi finner på kartet over Liermoen.  Kotene danner sammen med kulturminnene og endringene i kulturlandskapet historiens fingeravtrykk.

Gjennom undervisningsopplegget ”Historiske fingeravtrykk” kan elever og lærere bli kjent med Liermoens spennende historie ved hjelp av kunst, historie, natur og opplevelse.  Opplegget er spesielt tilpasset 6. klasse-elever og fagplanene på dette trinnet.

”Historiske fingeravtrykk” kan gjennomføres for alle elever og lærere i Kongsvinger kommune fra 2009.  Alle lærere og elever kan finne undervisningsopplegget på skolens bibliotek, og lærerne kan laste ned opplegget via classfronter.

”Historiske fingeravtrykk” er en del av områdets merking ”Det historiske Lier”.  Alle lærere som ønsker å ta i bruk dette opplegget, oppfordres til å kombinere en tur til Liermoen med:

  • å følge forsvarets nye merking av de historiske skansene til Kongsvinger festning. Merkingen er utført av Granli Historielag og forteller en spennende historie om festningens forsvarsverk. 
  • å besøke Kongsvinger golfklubb som tilbyr et opplegg for skoleklasser der de kan introduseres for golfsporten.
  • å ta i bruk turterrenget og aktivitetene på Liermoen. Her kan det velges mellom volleyball, bading orientering, ski og golf.

Skoler

Lærerveiledning og undervisningsopplegg ligger tilgjengelig i Classfronter for alle skoler i Kongsvinger Kommune.

Ved spørsmål kan man henvende seg til:
Kultur og fritidsenheten
Kongsvinger kommune

Sist oppdatert: 24.08.2010 14:23
Foto: 
Topp