Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Personopplysninger innen Oppvekst

Elektronisk behandling av personopplysninger innen Oppvekst

 

Datatilsynet stiller krav til informasjon om bruken av datasystemer i henhold til Personopplysningsloven §19 og §20.  Her finner du informasjon om personopplysninger og datasystemer som er i bruk i skolene, barnehagene og ved kulturskolen i Kongsvinger kommune. Informasjonen behandles i henhold til kommunens personvernerklæring.

 

Skoleadministrativt system - Oppad

Oppad er mastersystem for registrering av elevdata og danner grunnlag for overføring til øvrige systemer innen oppvekstsektoren.  Her vil informasjon om elevers personalia være registrert:

  • Fullt navn
  • Fødselsnummer
  • Adresse
  • Foresattes navn, adresse, telefonnummer
  • Skoletilhørighet
  • Klassetilhørighet
  • Fag- og undervisningsgrupper
  • Fravær inkl. merknader
  • Karakterer inkl. merknader
  • Eksamensresultater

Tilgang til systemet er begrenset til personell med tjenstlig behov.  Systemet benyttes også som administrasjonsystem for barnehage og SFO.  Også søkere til private barnehager blir registrert i Oppad.  Informasjon til systemet innhentes fra Folkeregisteret og fra foresatte.

 

Læringsplattform - Fronter

Kongsvinger kommune benytter Fronter som digital læringsplattform hvor lærer og elev/grupper kan samhandle. Dette er et verktøy for informasjon, undervisningsplanlegging, organisering av læringsstoff, innleveringer og arbeidsoppgaver, tilbakemeldinger, samarbeid og vurderinger.  Plattformen har FEIDE-pålogging.  Brukerdata oppbevares så lenge en elev er tilknyttet til en skole i Kongsvinger kommune og det er etablert databehandleravtale med Fronter. 

 

Påloggingstjeneste - Active Directory (AD) / LDAP -

Kongsvinger kommune benytter Active Directory/LDAP som påloggingstjeneste. AD/LDAP inneholder bl.a. brukerkontoer, datamaskiner og grupper som gjør det mulig å benytte kongsvinger kommunes nettverk og datasystemer. Brukerdata oppbevares så lenge en elev er tilknyttet til en skole i Kongsvinger kommune, og brukeren fjernes 90 dager etter at eleven har avsluttet sitt utdanningsløp i kommunen.  Persondata overføres fra Oppad.

 


Økonomisystem – Visma Enterprise

Visma Enterprise benyttes til fakturering av SFO-, førskole- og kulturskoletjenester.   Persondata av demografisk karakter samt fakturagrunnlag overføres elektronisk fra Oppad og Speedware til kunderegisteret i Visma Enterprise:

 

Felles Elektronisk Identitet - Identum

Felles Elektronisk IDEntitet - er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren.  Kongsvinger kommune har valgt å benytte Identum som leverandør av Feide-løsning.  Det er inngått databehandleravtale med Identum.   Personinformasjon overføres fra Oppad.

 

Sak- arkivsystem – Acos Web-sak

Acos Web-sak er Kongsvinger kommunes sak- og arkivsystem.  I saker hvor det fattes enkeltvedtak som berører den enkelte elev vil personopplysninger om eleven bli lagret her (for eksempel vedtak om spesialundervisning og/eller refsingstiltak).  Her er også elevers vitnemål arkivert.   Den enkelte kan begjære innsyn for å få vite hvilke opplysninger som ligger lagret. 

 

Fagsystem for pedagogisk psykologiske tjenester – HK-data

Fagsystemet benyttes av kommunens PP-tjeneste og inneholder person- og fagdata om elever som er henvist til utredning for lærevansker.

 

Fagsystem for kulturskoleadministrasjon – Speedadmin

Fagsystemet benyttes av kommunens kulturenhet til administrasjon av kulturskolens elever og lærere.  Systemet leveres som en skytjeneste fra Speedware.  Det er tegnet databehandleravtale med Speedware.

 

Tjeneste for innlevering av elevarbeider fra nettbrett - Showbie

Showbie er en app med tilhørende skytjeneste som benyttes for opplasting og innlevering av elevarbeider fra nettbrett.  Tjenesten leveres av Showbie som det også er tegnet databehandleravtale med.

Sist oppdatert: 30.09.2015 12:36
Tekst: 
Foto: 
Topp