Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Personopplysninger innen omsorgstjenestene

Elektronisk behandling av personopplysninger innen omsorgstjenestene.

 

Datatilsynet stiller krav til informasjon om bruken av datasystemer i henhold til Personopplysningsloven §19 og §20. Her finner du informasjon om personopplysninger i datasystemer som er i bruk i helse og omsorgstjenestene til Kongsvinger kommune. Informasjonen behandles i henhold til kommunens personvernerklæring.

 

Elektronisk pasientjournal og pasientadministrativt system for pleie og omsorgstjenester – Visma Profil.

Visma Profil benyttes til pasientadministrasjon og journalføring for alle helsetjenester som ikke omfattes av andre fagsystemer som er omtalt nedenfor.  Systemet benyttes innenfor omsorg i kommunens institusjoner og innenfor hjemmebasert omsorg.  Systemet benyttes også til saksbehandling i forhold til tildeling av omsorgstjenester.   Opplysninger som lagres er : generelle personopplysninger, medisinske opplysninger og saksbehandlingsopplysninger.  Tilgang til opplysningene tildeles kun til de som har tjenstlig behov i forhold til å yte helsehjelp.

 

Elektronisk pasientjournal for helsesøstertjenesten – Visma HS-Pro.

Visma HS-Pro benyttes for journalføring i helsesøstertjenesten. Opplysninger som lagres er : generelle personopplysninger samt medisinske opplysninger.  Tilgang til opplysningene tildeles kun til de som har tjenstlig behov i forhold til å yte helsehjelp.

 

Elektronisk pasientjournal for interkommunal legevakt - WinMed

WinMed benyttes for journalføring ved den interkommunale legevakta som er lokalisert ved sjukehuset. Opplysninger som lagres er : generelle personopplysninger samt medisinske opplysninger.  Tilgang til opplysningene tildeles kun til de som har tjenstlig behov i forhold til å yte helsehjelp.

 

Elektronisk lydlogg for interkommunal legevakt -

Alle samtaler inn til den interkommunale legevakta logges på lydlogg i henhold til kravene i forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.   Avspilling av lydloggen skjer kun i forbindelse med behandling av klagesaker.   

 

Elektronisk pasientjournal for fengselshelsetjenesten -

WinMed benyttes for journalføring ved den kommunale helsetjenesten i Kongsvinger fengsel. Opplysninger som lagres er: generelle personopplysninger samt medisinske opplysninger.  Tilgang til opplysningene tildeles kun til de som har tjenstlig behov i forhold til å yte helsehjelp ved fengslet.

 

Elektronisk pasientjournal for interkommunal heldøgns ø-hjelpsavdeling – System X

System-X  benyttes for journalføring ved den kommunale helsetjenesten i Kongsvinger fengsel. Opplysninger som lagres er : generelle personopplysninger samt medisinske opplysninger.  Tilgang til opplysningene tildeles kun til de som har tjenstlig behov i forhold til å yte helsehjelp ved avdelingen.

 

System for elektronisk individuell plan – Acos IP

Kongsvinger kommune benytter Acos-IP i de tilfelle der det for en person er krav om opprettelse av Individuell plan.   Tilgang til opplysningene tildeles kun til de som har tjenstlig behov i forhold til å yte bistand.  Dette kan også være tjenesteytere fra andre instanser enn kommunen.  F.eks NAV og sykehus.  Tjenestemotager og evt. pårørende kan også gis tilgang.  Acos-IP er en skytjeneste med sikker autentisering.   Det er etablert databehandleravtale med ACOS for tjenesten.

 

System for klientadministrasjon for sosialtjeneste – Visma Velferd

Kongsvinger kommune benytter Visma Velferd til klientadministrasjon for soialtjenesten/NAV.  Systemet innehar funksjoner for administrasjon av økonomisk sosialhjelp, deltagelse i kvalifiseringsprogram og frivillig gjeldsrådgiving.   Systemet benyttes også i forhold til flykningstjeneste og voksenopplæring.  Tilgang til systemet tildeles kun til de som har tjenstlig behov i forbindelse med klientbehandling innen tjhenesten.

 

System for klientadministrasjon for barnevern – Visma Familia

Kongsvinger kommune benytter Visma Familia som saksbehandlingssystem for barneverntjenesten.  Systemet ivaretar alle deler av saksbehandlingsprosessen med tilhørende maler, i tillegg til å støtte offentlig rapportering og statistikk.  Tilgang til opplysningene tildeles kun til de som har tjenstlig behov i forbindelse med behandling av barnevernssaker.

Sist oppdatert: 30.09.2015 12:24
Tekst: 
Foto: 
Topp