Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Home-start Familiekontakten

Home-start Familiekontakten

Home-start Familiekontakten Kongsvinger tilbyr støtte, vennskap og praktisk hjelp til småbarnsfamilier i en vanskelig livssituasjon.

Det er et tilbud til småbarnsfamilier i kommunen som har minst ett barn under skolealder.
Det er basert på at frivillige familiekontakter er hos familien 2 til 4 timer pr. uke i faser hvor familien av ulike årsaker opplever at de trenger det.

Home-Start Familiekontakten kan gi hjelp dersom familien

  • har behov for råd og veiledning i foreldrerollen
  • har behov for avlastning
  • har behov for en voksen støtteperson som har tid til å lytte
  • har lite eller ingen sosiale nettverk rundt seg
  • har funksjonshemmede, syke eller urolige barn
  • har behov for hjelp til ulike praktiske problemer som er vanskelige å løse

Hvorfor familiekontakt?

Alle ønsker å klare seg selv, men underveis i livet kan det oppstå situasjoner hvor det er behov for hjelp i hverdagen. Folk flytter oftere enn før, og det kan være sårbart å miste nettverket av familie og venner.  Home-Start  Familiekontakten kommer inn som den ofte omtalt "nabokjerringa" - en voksen støtteperson som har tid til å lytte,  til å se barna og familien, og til å gi praktisk hjelp.

Hvem er familiekontakter?

Familiekontaktene er selv foreldre eller har erfaring fra arbeid med barn.  De må delta på ett 24 timers forberedelseskurs hvor emner som verdier og holdninger, familieliv, funksjonshemninger, innvandrere og flyktninger, førstehjelp mm blir tatt opp. Familiekontaktene blir også del av et fellesskap med andre familiekontakter og koordinator, og kan delta i aktiviteter arrangert av Home-Start Familiekontakten Kongsvinger.

Interessert - ta kontakt!

Er du interessert i å være frivillig familiekontakt?  Eller trenger du hjelp fra Home-Start Familiekontakten?
Ta kontakt med koordinator:

- eller kom innom barn- og ungeenheten på Rasta, Otervegen 26  - til en uforpliktende prat.

Sist oppdatert: 22.08.2013 10:49
Tekst: 
Foto: 
Topp