Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Høring planstrategi og planprogram

Revidering av kommuneplan 2010-2021 - Kunngjøring av oppstart, forslag til planstrategi og planprogram

I medhold av plan- og bygningslovens § 11–12 kunngjøres herved oppstart av revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Formannskapet har i møte 05.10.2016 i sak 069/16 vedtatt å legge ut forslag til planstrategi og planprogram til offentlig ettersyn iht plan- og bygningslovens §§ 10-1 og 11-13. Frist for innspill til kommunal planstrategi og planprogrammet, samt eventuelle forslag til arealbruksendringer er 23.11.2016. Det vises til følgende dokumenter med hensyn til formål.

  • Forslag til planstrategi 2015-2019
  • Forslag til Planprogram – kommuneplan 2017-2028
  • Formannskapssak 069/16 - Politisk behandling av kommunal planstrategi 2015-2019 og planprogram kommuneplan 2017-2028

Dokumentene er også tilgjengelig i Servicetorget, Fjellgata 2 og Kongsvinger bibliotek.

Høringsfrist 23.11.2016.
Uttalelser sendes fortrinnsvis elektronisk (se under)Brev sendes til Kongsvinger kommune, Postboks 900, v/ Utviklingsenheten, 2226 Kongsvinger innen 23.11.2016.
Kontaktperson: Lars Helge Aasvestad tlf. 901 20 155, e-post: lars.helge.aasvestad@kongsvinger.kommune.no


Høringsuttalelsen gjelder:


  
Skriv dine uttalelser i feltet:
Fornavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnummer:
Poststed:
  
 
  
Sist oppdatert: 25.01.2017 09:46
Tekst: 
Foto: 
Topp