Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Informasjon om Roverudhjemmet

Roverudhjemmet har 34 somatiske sykehjemsplasser og 15 for pasienter med Demens.

  • Legetilsyn 4 ganger i uken.
  • Vi kan tilkalle ergoterapeut og fysioterapeut ved behov.
  • Tannbehandling skjer ved den offentlige tannhelsetjenesten. Vi kan også tilkalle tannlegen ved spesielle tilfeller. Tannlege og tannpleiere kommer også på besøk her annethvert år. Vanlig tannbehandling er gratis.
  • Frisør og fotpleier er tjenester som man må betale for.

Støtteforeningen består av pårørende til beboerne.  De arrangerer en del samvær for pasientene ved ulike anledninger.

Kort historikk:

Roverud alders-og sykehjem ble bygget i 1954. På 90-tallet ble det søkt om midler fra ”eldremilliarden.” Det ble da påbygd med ni nye enerom og to nye bad.
I 2001 ble det nye Roverudhjemmet påbegynt og det ble bygget 2 nye fløyer. Vi flyttet inn i nye lokaler august 2002.
Så ble det ”gamle sykehjemmet ” pusset opp og sto ferdig i 2003.

 

Sist oppdatert: 03.05.2018 08:47
Tekst: 
Foto: 
Topp