Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Kjempespringfrø

Bli med i kampen mot spredning av kjempespringfrø!

KjempespringfrøKjempespringfrø er ei ettårig hageplante som sprer seg raskt og fortrenger annen vegetasjon. Derfor er den uønsket i norsk natur. Navnet har den fått på grunn av størrelsen og fordi den kaster modne frø flere meter avgårde.

Det er viktig at kjempespringfrø blir bekjempet for å begrense spredningen. Dette ansvaret har grunneieren. Kommunen vil sette i verk tiltak på noen kommunale områder hvor kjempespringfrø har etablert seg. Vi oppfordrer velforeninger, borettslag og andre grunneiere til å være observante og bekjempe planta dersom den finnes på deres grunn også. Det er viktig at man samarbeider med naboer slik at sammenhengende områder blir tatt samtidig.

Høsten 2011 registrerte Kongsvinger kommune kjempespringfrø som har spredd seg utenfor hager. Vi regner også med at det kan finnes flere lokaliteter som ikke ble oppdaget. Registreringene er lagt inn i artsdatabasen www.artsdatabasen.no hvor de kan finnes sammen med naturobservasjoner for hele landet. De kan også ses på kommunens tekniske webkart fra kartsiden. Når kartet er åpnet, slår du på kjempespringfrø under Natur og miljø i tegnforklaringen.

Kjempespringfrø sprer seg ofte fordi hageavfall og jord med frø blir
flyttet. Derfor er det viktig å holde oppsikt med slike dynger og luke bort planter som spirer før de får satt frø.

Bekjempelse i praksis

Kjempespringfrø er krevende å bli kvitt, men kan utryddes lokalt hvis
arbeidet gjøres på riktig måte. Den første gangen planta bekjempes er
den absolutt mest arbeidskrevende. Etter hvert vil den være langt mer
redusert slik at det bare er enkelte planter som skal fjernes.

For å hindre at plantene utvikler spiredyktig frø, må tiltaket gjennomføres før eller ved begynnende blomstring og gjentas tre til fire ganger i vekstsesongen. Feltet må tas også de neste to årene fordi frø kan ligge i bakken i to år før de spirer.

Hvis bekjempelsen blir gjort etter at plantene har blomstret i 1-2 uker,
må avfallet legges i sekker som sendes til brenning for å hindre frøspredning.

KjempespringfrøBekjempelsesmetoder

Luking

Dette kan gjøres på de små lokalitetene. Rotsystemet er grunt, så den er lett å plukke. Planter som ikke er i blomst, kan etterlates på stedet hvis rota hverken har kontakt med jord eller rennende vann.

Slått

Slått med for eksempel grasklipper, grastrimmer, kantklipper på traktor eller motorryddesag med trekantblad er aktuelt på større områder. Pass på at nedkappede planter ikke får kontakt med vann. Etter at tiltak er utført må utstyret gjøres rent for å hindre videre spredning.

Sprøyting

Kjemisk bekjempelse som sprøyting, er også en mulighet. Dette kan være aktuelt på store lokaliteter. Husk at sprøyting stiller krav til at den som utfører arbeidet har sprøytesertifikat og følger gjeldende lovverk.

Mer informasjon om kjempespringfrø finner du på Miljøstatus i Hedmark.

Sist oppdatert: 23.11.2015 12:40
Tekst: 
Foto: Per Rudi
Topp