Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Kommunale priser 2018

Kjenner du noen som har gjort seg fortjent til en kommunal pris? I Kongsvinger har vi flere priser for å belønne/sette pris på personer, lag, foreninger og institusjoner som har gjort seg fortjent til det. Du har nå muligheten til å komme med forslag på kandidater til følgende priser:

Kulturprisen

Her kan du komme med forslag på personer/lag/institusjoner som har gjort en verdifull innsats på kultursektoren innen kommunen.  Unntaksvis kan prisen tildeles personer/lag som ikke hører hjemme i Kongsvinger kommune, men som likevel har virket positivt og stimulerende på kulturlivet i kommunen. Prisvinneren vil få et diplom og kr 10.000,-.

Her finner du statutter for Kulturprisen.

Her finner du liste over tidligere prisvinnere.

Barnas og ungdommens kulturpris

Her kan du komme med forslag på personer/lag/institusjoner som har gjort en verdifull innsats innen barne- og ungdomskulturen i kommunen.  Kulturbegrepet må her tolkes i videste forstand.  Unntaksvis kan prisen tildeles personer/lag som ikke hører hjemme i Kongsvinger kommune, men som likevel har virket positivt og stimulerende på barne- og ungdomskulturen i kommunen.  Prisvinneren vil få et diplom og en sjekk på kr 10.000,-.

Her finner du statutter for Barnas og ungdommens kulturpris.

Her finner du tidligere prisvinnere.

Byggeskikkprisen

Aktuelle kandidater er personer og virksomheter, private og offentlige, som gjennom planlegging og/eller bygging har bidratt til å heve estetikken og byggeskikken i Kongsvinger kommune.

Prisen er en hederspris for byggverk og bygde omgivelser som gjennom utførelse, materialbruk, utforming og samspill med sted og miljø bidrar til å heve den allmenne estetikk og byggeskikk i kommunen. Prisvinner vil få et diplom og kr 10.000,-.

Her finner du statuttene for Byggeskikkprisen.

Her finner du tidligere prisvinnere av Byggeskikkprisen.

Frivillighetsprisen

Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som med sine ideer og pågangsmot har bedret trivsel og livskvalitet for endre, samt bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn

Prisen består av et diplom,samt kr. 10.000,-

Her finner du statuttene for Frivillighetsprisen.

Her finner du tidligere vinnere av Frivillighetsprisen.

Forslag og innsendelsesfrist

Send inn ditt forslag med kandidatens navn og begrunnelse. Kun et forslag til mottaker pr mailsending. Fristen for innsendelse av forslag er  2. november 2018 til e-post: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Sist oppdatert: 23.10.2018 12:39
Tekst: 
Foto: 
Topp