Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Kulturskolens retningslinjer

Viktig informasjon når man er elev ved Scene U/Kulturskolen:

  • Nye elever har 2 ganger gratis prøvetid. Kontakt teamleder straks hvis man ikke fortsetter utover disse to gangene.
  • Opptaket er bindende for hele skoleåret.
  • Utmelding skal skje skriftlig til kulturskolen v/teamleder. Muntlig beskjed til en lærer er dessverre  ikke gyldig utmelding.
    Frist for utmelding til vårsemesteret er 10. desember.

Når og hvor

Vi følger skoleruta og eleven møter en gang i uken ved ulike skoler/lokaler.
Spillegrupper foregår innen SFO-tid, og musikkbarnehagegruppe i barnehager der det er mulig.

Inntakskriterier/prioriteringer

  • 1. Elever som fortsetter på instrumentet og viser interesse og innsatsvilje.
  • 2. Nye elever i den rekkefølgen søknadene kommer inn i, om man har vært elev tidligere og etter alder.

 

Søknadsskjema for Kulturskolen - Scene U

 

Spørsmål angående Scene u / kulturskolen kan rettes til leder:
Anne-Line Kamøy
Telefon: 62 80 86 20.
                      

Sist oppdatert: 05.01.2012 13:45
Tekst: 
Foto: 
Topp